PhDr. Zdeňka Voráčková, 30. 09. 2020

Nabídka maturitních předmětů na školní rok 2020/2021

 

V souladu s ustanovením §77 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky MŠMT ČR č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou zveřejňuje ředitelka Gymnázia Zikmunda Wintra Rakovník nabídku povinných a nepovinných zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021.


Společná část maturitní zkoušky

2 povinné zkoušky
Forma zkoušky: písemný didaktický test

 • český jazyk
 • cizí jazyk nebo matematika
  • anglický jazyk
  • francouzský jazyk
  • německý jazyk
  • ruský jazyk
  • španělský jazyk


max. 2 nepovinné zkoušky
Forma zkoušky: písemný didaktický test

 • cizí jazyk, který je ve škole vyučován a z něhož nekoná povinnou zkoušku
  • anglický jazyk
  • francouzský jazyk
  • německý jazyk
  • ruský jazyk
  • španělský jazyk
 •  matematika, pokud z ní nekoná povinnou zkoušku

  

Profilová část maturitní zkoušky
Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a dalších 2 povinných zkoušek.


Povinné zkoušky navazující na didaktický test ve společné části
Forma zkoušky: písemná práce a ústní zkouška před zkušební komisí – 15 - 20 minut příprava + 15 minut zkoušení

 • český jazyk
 • cizí jazyk
  • anglický jazyk
  • německý jazyk
  • francouzský jazyk
  • ruský jazyk
  • španělský jazyk


2 povinně volitelné zkoušky
Forma zkoušky: ústní zkouška před zkušební komisí – 15 minut příprava + 15 minut zkoušení

 • cizí jazyk, z něhož student nekoná didaktický test ve společné části
  • anglický jazyk
  • německý jazyk
  • francouzský jazyk
  • ruský jazyk
  • španělský jazyk
 • základy společenských věd
 • dějepis
 • zeměpis
 • matematika
 • fyzika
 • chemie
 • biologie
 • informatika a informační a komunikační technologie (doba přípravy na zkoušku 30 minut)


max. 2 nepovinné zkoušky
Forma zkoušky: ústní zkouška před zkušební komisí – 15 minut příprava + 15 minut zkoušení

 • cizí jazyk, z něhož student nekoná didaktický test ve společné části
  • anglický jazyk
  • německý jazyk
  • francouzský jazyk
  • ruský jazyk
  • španělský jazyk
 • základy společenských věd
 • dějepis
 • zeměpis
 • matematika
 • fyzika
 • chemie
 • biologie
 • informatika a informační a komunikační technologie (doba přípravy na zkoušku 30 minut)


Tematické okruhy maturitních otázek, seznamy četby a další informace jsou ke stažení na www.gzw.cz, nebo k nahlédnutí na interaktivním panelu.

V souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., v platném znění, o bližším ukončování vzdělávání na středních školách maturitní zkouškou, nelze zkoušku z cizího jazyka, ke které se žák přihlásil podle §4 odst. 2 písm. c) nebo e) nahradit výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo vyšší podle Společenského evropského referenčního rámce pro jazyky (v souladu se školským zákonem).

Výběr zkoušek (společné i profilové části), tj. vyplněnou přihlášku k maturitní zkoušce, odevzdají studenti třídnímu učiteli nejpozději do 1. 12. 2020.

 

V Rakovníku 25. 9. 2020

                                                                                                    

                                                                                                   PhDr. Zdeňka Voráčková
                                                                                                             ředitelka školyCopyright 1833-2020 • GDPR • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
26.-27.
ŘÍJ
Covidové prázdniny
28.
ŘÍJ
Státní svátek
29.-30.
ŘÍJ
Podzimní prázdniny
13.
LIS
Deadline příhlášek k ročníkové práci (C2AB, O6)