PhDr. Zdeňka Voráčková, 14. 02. 2021

Přijímací řízení na GZWR pro školní rok 2021/2022

  

EDIT - NOVÉ TERMÍNY:
Čtyřleté gymnázium: http://gzw.cz/clanky/1616086138
Osmileté gymnázium: http://gzw.cz/clanky/1616095607


Platné znění vyhlášky č. 232/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách ve školním roce 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle § 60c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou stanovených v § 60 odst. 5 a § 62 odst. 4 školského zákona ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia, ve školním roce 2021/2022.

Ve školním roce 2021/2022 budou otevřeny dva studijní obory:

1) Gymnázium všeobecné – čtyřleté (79-41-K/41) pro žáky devátých ročníků ZŠ.

Bude přijato 50 studentů (2 třídy).

Forma přijímací zkoušky:

 • centrálně zadávané písemné testy jednotné zkoušky (CERMAT) – matematika a český jazyk

Kriteria přijetí:

 • výsledky centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky tvoří 80 % celkového hodnocení
 • pro přijetí do 1. ročníku je nutná minimálně padesátiprocentní úspěšnost v testech
 • studijní výsledky na ZŠ (vysvědčení z 1. a 2. pololetí  a 1. pololetí  9. ročníku ZŠ) a výsledky z  olympiád a soutěží (okresní, krajská a národní kola) tvoří 20% celkového hodnocení

Škola pozve k vykonání zkoušky v 1. řádném termínu testů (12. 4. 2021) uchazeče, kteří ji uvedli v přihlášce jako první v pořadí. Škola dále pozve k vykonání zkoušky v 2. řádném termínu testů (13. 4. 2021) uchazeče, kteří ji uvedli jako druhou v pořadí.


2) Gymnázium všeobecné – víceleté
(79-41-K/ 81) pro studenty pátých ročníků ZŠ.

Bude přijato 25 studentů (1 třída).

Forma přijímací zkoušky:

 • centrálně zadávané písemné testy jednotné zkoušky (CERMAT) – matematika a český jazyk

Kriteria přijetí:

 • výsledky centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky tvoří 100%  a jsou klíčové pro přijetí (s přihlédnutím k studijním výsledkům ze ZŠ v případě shody bodů)
 • pro přijetí do primy je nutná minimálně padesátiprocentní úspěšnost v testech

 

Škola pozve k vykonání zkoušky v 1. řádném termínu testů (14. 4. 2021) uchazeče, kteří ji uvedli v přihlášce jako první v pořadí. Škola dále pozve k vykonání zkoušky v 2. řádném termínu testů (15. 4. 2021) uchazeče, kteří ji uvedli jako druhou v pořadí.

Zájemci o přijetí do čtyřletého i osmiletého gymnázia absolvují centrální jednotnou zkoušku, která se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Tiskopisy přihlášek najdete na webu MŠMT a na webových stránkách GZWR.

Zápisový lístek obdrží žáci na ZŠ (je možno jej použít pouze 1x). 


1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté gymnázium

 • 12. 4. 2021

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté gymnázium:

 • 13. 4. 2021

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro osmileté gymnázium:

 • 14. 4. 2021

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro osmileté gymnázium:

 • 15. 4. 2021

1. náhradní termín jednotné zkoušky pro oba obory:

 •  12. 5. 2021

2. náhradní termín jednotné zkoušky pro oba obory:

 •  13. 5. 2021

Ilustrační didaktické testy z českého jazyka a literatury budou začátkem února 2020 zveřejněny na webových stránkách Centra – www.cermat.cz nebo www.novamaturita.cz.

Ke zkouškám je potřeba si přinést rodný list, pozvánku, propisovací tužku nebo plnicí pero včetně náhradní, rýsovací potřeby (obyčejnou tužku a gumu, trojúhelník, pravítko, kružítko). Není dovoleno použití kalkulačky a jakékoliv literatury. Žáci nesmí mít u sebe zapnutý mobilní telefon, nebo přenosný počítač.

Upozornění:

Řádně vyplněné formuláře přihlášek ke studiu je nutno doručit řediteli školy do 1. 3. 2021.
Škola nevyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ani výstupní hodnocení ze ZŠ.


V Rakovníku 12. 10. 2020

                                                                     PhDr. Zdeňka Voráčková
ředitelka  školy

 Copyright 1833-2021 • GDPR • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
24.-26.
KVĚ
Maturitní didaktické testy