PhDr. Jiřina Košuličová, 03. 02. 2021

Organizace maturitní zkoušky na GZWR ve školním roce 2020/21

 

MŠMT přistoupilo k zohlednění ztížených a odlišných podmínek teoretické výuky žáků pro vzdělávání ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 a v 1. pololetí školního roku 2020/2021 s významným podílem vzdělávání distančním způsobem a provedlo následující dílčí změny při konání maturitní zkoušky v jarním termínu 2021.

  • Didaktické testy proběhnou v jarním zkušebním období v původních termínech ve dnech 3. – 5. května 2021 (viz maturitní kalendář).
  • Nově se prodlouží časový limit na jejich vypracování, u ČJL a cizích jazyků o 10 minut, u matematiky o 15 minut.
    • DT z ČJL bude prodloužen na 85 minut,
    • DT z cizího jazyka (jak v případě povinné, tak i nepovinné zkoušky) bude prodloužen na 110 minut (k prodloužení dojde u části čtení a jazykové kompetence),
    • DT z matematiky (jak v případě povinné, tak i nepovinné zkoušky) se prodlouží na 135 minut.

Prodloužení se nebude týkat DT z matematiky rozšiřující, a to s ohledem na to, že se jedná o specifickou nepovinnou zkoušku.

Zkoušky společné části se nově konají pouze formou didaktických testů, které se hodnotí pouze slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku.

  • Písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebudou zahrnuty do profilové části maturitní zkoušky. V profilové části maturitní zkoušky se bude z jazyků konat pouze ústní zkouška.
  • K maturitní zkoušce v jarním zkušebním období bude připuštěn každý žák, který podal přihlášku k maturitní zkoušce do 1. prosince 2020 řediteli školy a který prospěl v 1. pololetí školního roku 2020/2021.

 

Harmonogram maturitní zkoušky 2020/2021

Zveřejnění témat školních úloh společné části MZ

do 30. 10. 2020

Písemné přihlášky k MZ

do 1. 12. 2020

Jmenování členů maturitních komisí

do 30. 03. 2021

Písemná práce z českého jazyka a literatury

zrušena

Písemná práce z anglického jazyka

zrušena

Písemná práce z 2. cizího jazyka (NEJ, RUJ, SPJ)

zrušena

Uzavření klasifikace a docházky v maturitních ročnících

27. 04. 2021

Pedagogická rada pro maturitní ročníky

28. 04. 2021

Seznámení s harmonogramem ústních maturitních zkoušek

29. 04. 2021

Poslední zvonění

30. 04. 2021

Přípravný týden maturitních ročníků (svaťák)

10. - 14. 05. 2021

Didaktické testy, nepovinná zkouška Matematika rozšiřující

03. 05. - 05. 05. 2021

Zpřístupnění výsledků DT ředitelům škol

14. 05. 2021

Ústní maturitní zkoušky

17. 05. – 21. 05. 2021

Vydání vysvědčení maturantům v Rabasově galerii

26. 05. 2021

Nejzazší termín pro podání přihlášky k MZ v podzimním termínu

30. 06. 2021

 


 Jednotné maturitní schéma: http://gzw.cz/files/maturity/jzs_jaro-2021_prilohy_1-7_radny_termin.pdf


 Copyright 1833-2021 • GDPR • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
8.-12.
BŘE
Jarní prázdniny
1.
DUB
Velikonoční prázdniny
2.
DUB
Velký pátek (svátek)