PhDr. Jiřina Košuličová, 27. 02. 2021

Zhodnocení obhajob ročníkových prací

Dvaašedesát studentů předposledních ročníků obhajovalo 17. 2. 2021 své ročníkové práce, letost netradičně prostřednictvím Microsoft Teams. Třeťáci a septimáni se s náročnějšími podmínkami vypořádali výborně, téměř pět desítek z nich doslova:


Ohodnocení stupněm výborný:   49 studentů

Ohodnocení stupněm chvalitebný:   6 studentů

Ohodnocení stupněm „dobrý“  4 studenti

Tři studenti upraví po formální stránce ročníkovou práci a odevzdají ji do 15. 3. 2021.


Práce postupující na krajskou přehlídku SOČ:

Biologie:
Hendrychová Eliška O7
:„Použití genetických metod při určování druhů mikrosporidií na hostiteli Gammarus fossaru“
Kosová Veronika O7:„Fyziologie spánku“

Ochrana a tvorba životního prostředí:
Sekyrová Barbora O7:„Vliv módního průmyslu na životní prostředí“

Historie:
Tolman Petr O7: „Rozdělení Československa a současné československé vztahy“

Fyzika:
Náprstková Adéla C3B:„Kontaktní čočky a brýle – čočkostroj“

Teorie kultury, umění a umělecké tvorby:
Maléřová Anna O7:„Mariánský sloup v Rakovníku“
Fraňková Nela C3A: "Modrotisk"

Chemie:
Maroušková Monika C3A:„Metody forenzní analýzy“
Palivcová Denisa C3A:„Zábavní pyrotechnika“

Zdravotnictví:
Šmídová Simona C3B:„Stáří – Alzheimerova choroba, Domovy seniorů“
Vitnerová Eva O7: „Muzikoterapie“                                                  

Matematika a statistika:
Chytrý Vojtěch C3A:„Zlatý řez“                      
Valentová Kateřina O7:„Zákony výrokové logiky“


Blahopřejeme!

   

Úvodní obrázek od Alexandra_Koch z PixabayCopyright 1833-2021 • GDPR • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
24.-26.
KVĚ
Maturitní didaktické testy