Zhodnocení obhajob ročníkových prací

18. 2. 2022 | PhDr. Jiřina Košuličová

yfj5jbtpkz_____aaP1430564

Přinášíme vám stručné zhodnocení obhajob ročníkových prací tříd C3A, C3B a O7. Obhajoby na našem gymnáziu proběhly ve středu 16. 2. 2022. Všem úspěšným studentům blahopřejeme :)

Hodnocení 1: 58 studentů
Hodnocení 2: 11 studentů
Hodnocení 3: 5 studentů
Hodnocení 4: 1 student
Hodnocení 5: 0 studentů

3 studenti absolvují obhajoby ročníkových prací v náhradním květnovém termínu.

14 prací bylo doporučeno na krajskou přehlídku SOČ:

Bednářová Aneta: Vliv filmů na psychiku a chování mladistvých
Váhala Jakub: Příběh rodiny Zábranských z Čisté
Bílková Karolína: Pietro Andrea Mattiolo – první český herbář
Tvrz Jakub: Princip dechových nástrojů z pohledu fyziky
Lochovský Jan: Náhrada kolenního kloubu
Opelková Karin: Kvalita poskytované zubní péče versus cena ošetření
Volfová Ema: Srovnání změn vybraných čeledí hmyzu v závislosti na kvalitě životního prostředí
Voříšková Klára: Revitalizace areálu Kočkova mlýna
Kuklová Nikola: Tvorba komiksu
Divišová Eliška: Němčina hrou
Paslerová Lucie: Sociální sítě a jejich vliv na dnešní společnost a člověka
Jenšovský Matyáš: Následky zápasů MMA na fyzické a psychické zdraví bojovníků
Šrédl David: Street Workout
Přibíková Veronika: Trénink přípravky