2021 - Výfučí tábor

Adam Bretšnajder se zúčastnil vědeckého táboru pořádaného MFF UK.

Více informací naleznete zde.