Mgr. Romana Parkmanová, 26. 04. 2016

Ocenění „Škola udržitelného rozvoje“

Naše škola zaznamenala obrovský úspěch v oblasti environmentálního vzdělávání, které se v současné době skládá nejen z přírodovědného, ale i sociálního a ekonomického pilíře. Za práci v EVVO za poslední tři roky jsme získali certifikát

Škola udržitelného rozvoje 1. stupně.

Toto ocenění každoročně uděluje Středočeský kraj ve spolupráci s Klubem ekologické výchovy školám, které jsou aktivní v oblasti EVVO. Naše škola tak letos poprvé získala nejvyšší možné ocenění s platností na tři roky. Tímto bych chtěla poděkovat všem svým kolegům za poctivou práci a obětavý přístup, bez kterého bychom tohoto úspěchu nedosáhli.Copyright 1833-2017 • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
6.-26.
ČRV
SRP
Hlavní prázdniny