Učebnice

Žáci čtyřletého gymnázia (1. – 4. ročník) a vyššího stupně osmiletého gymnázia (O5, O6, O7, O8) si učebnice pořizují sami. Seznam používaných (doporučených) učebnic naleznete níže.

Žákům, kteří plní povinnou školní docházku na nižším stupni osmiletého gymnázia (O1, O2, O3, O4), jsou učebnice zapůjčeny školou. V některých předmětech si žáci pořizují pracovní sešity: Souhlas s finanční úhradou za učebnice cizích jazyků a pracovní sešity - pro nižší gymnázium (pdf)