PhDr. Zdeňka Voráčková, 20. 02. 2017

Gymnázium Zikmunda Wintra se stalo Fakultní školou FEL ČVUT v Praze!

Pátek 17. 2. 2017 byl pro naši školu důležitým dnem. V zasedací místnosti děkanátu Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze byla podepsána smlouva a děkan fakulty prof. Pavel Ripka propůjčil Gymnáziu Zikmunda Wintra v Rakovníku titul Fakultní škola Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze. Slavnostního aktu se zúčastnili i proděkan doc. Ivan Jelínek a vedoucí pedagogického marketingu fakulty dr. Ivana Pilarčíková.

Je to pro nás významný okamžik. Naše gymnázium splnilo všechna kritéria nezbytná k propůjčení titulu „fakultní škola“, jako je kvalitní výuka přírodovědných a technických předmětů jak po stránce obsahové, tak z hlediska používaných metod a forem výuky, odpovídající materiální a technické vybavení nebo úspěšnost žáků v přírodovědných předmětových soutěžích a našich absolventů v přijetí ke studiu na vysokých školách přírodovědného a technického směru. Těsná součinnost sekundárního a terciárního segmentu vzdělávání, spočívající v úzké spolupráci mezi střední a vysokou školou, je zásadním předpokladem úspěšného přenosu znalostí a zkušeností mezi oběma druhy institucí.

Takové partnerství je výhodné pro obě strany. Naši studenti získávají důležité kontakty s vysokou školou, jejími pracovníky a vědou vůbec a mají možnost se aktivně zúčastnit různých aktivit, které pro ně univerzita bezplatně připraví, jako jsou vědecké konference a přednášky přímo na půdě gymnázia, jarní a podzimní výukové kurzy v Temešváru, odborné návštěvy jednotlivých pracovišť a laboratoří fakulty, přírodovědné jarmarky nebo popularizační akce typu Vánoce s fyzikou. Vysoká škola si těmito konkrétními formami spolupráce klade za cíl podpořit zájem středoškoláků o přírodovědné a technické obory, nabízí také možnost podílet se na ročníkových pracích formou vedení, konzultací nebo oponentury, a může si tak v řadách našich studentů hledat a i trochu formovat vhodné adepty pro budoucí studium.“ Pro středoškolské učitele fakulta pořádá bezplatná vzdělávací školení a semináře.

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze má vysoké mezinárodní renomé a dlouhou, bohatou historii. Byla založena roku 1950, ale studium elektrotechnických oborů v Praze sahá až do 2. poloviny 19. století. Dnešní fakulta je unikátní množstvím a rozsahem studijních oborů a pevným propojením výuky informatiky s elektrotechnikou a elektronikou. Řada studijních oborů je orientována technicko-manažerským směrem a absolventi jsou pak připraveni pro vysoce nadprůměrně placené vrcholové manažerské funkce v průmyslových podnicích a obchodních firmách, jejichž zájem o takové odborníky je dlouhodobě stálý. FEL je výzkumnou fakultou, patří do první desítky výzkumných institucí v České republice a vytváří téměř třetinu výzkumných výsledků celého ČVUT, sestávajícího z osmi fakult. Ve světle uvedených aspektů vnímám propůjčení titulu fakultní škola jako skutečně prestižní záležitost, která může posílit pozici našeho gymnázia v regionu a dále posunout do vyšších pater českého středního školství.

V současné době se ve společnosti konečně začíná klást důraz na přírodovědné a technické vzdělávání. Domnívám se, že v tomto kontextu naše gymnázium vykročilo správným směrem, když začalo úzce spolupracovat s vysokými školami tohoto zaměření. Po partnerství s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, kde působíme jako jediná mimopražská střední škola, nám byl nyní jako deváté střední škole v České republice a prvnímu gymnáziu vůbec propůjčen titul Fakultní škola Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze, navíc jako jediné škole ve Středočeském kraji.

Na závěr bych ráda poděkovala našim vyučujícím matematiky, fyziky a informatiky za jejich pochopení, vstřícnost a především vlastní aktivní angažovanost v rámci celého řízení o propůjčení titulu. Velké díky patří také dalším osobám. Dr. Bláhové a zejména dr. Pilarčíkové, která vedla jednání ze strany fakulty, a kolegovi Kamilu Březinovi, jenž po dva roky domlouval schůzky a koordinoval celý náročný proces z naší strany. Bez všech těchto lidí bychom nemohli dojít k tak pěknému a úspěšnému konci.

 PhDr. Zdeňka Voráčková
ředitelka školy

 

 


FOTOGALERIE

GZWR Fakultní školou FEL ČVUT
Copyright 1833-2019 • GDPR • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
20.
LIS
Národní srovnávací zkoušky
21.
LIS
Dějepisná soutěž gymnázií v Chebu
21.
LIS
Informace VŠ obchodní a VŠ podnikatelství a práva (C4AB, O8)
26.
LIS
KMD: Misery (Studio Dva)
26.
LIS
ČNB a Národní muzeum (C3B)
26.
LIS
Olympiáda z dějepisu
27.
LIS
Den otevřených dveří GZWR (15:00 - 17:00)
29.
LIS
RP: Deadline pro čtvrtou konzultaci (O7, C3A, C3B)
29.
LIS
Exkurze do Drážďan (O5)
2.
PRO
Chemická konference (C2AB, C4AB, O6, O8)
3.
PRO
Deadline pro podání přihlášky k MZ
6.
PRO
Charitativní pečení třídy O1
9.
PRO
Fyzika všemi smysly (C1AB, C2AB, O5, O6)
10.
PRO
Advent v Norimberku
11.
PRO
Chemická konference (C2AB, C4AB, O6, O8)
13.
PRO
RP: Deadline pro odevzdání práce (O7, C3A, C3B)
20.
PRO
Sami sobě