PhDr. Zdeňka Voráčková, 20. 02. 2017

Gymnázium Zikmunda Wintra se stalo Fakultní školou FEL ČVUT v Praze!

Pátek 17. 2. 2017 byl pro naši školu důležitým dnem. V zasedací místnosti děkanátu Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze byla podepsána smlouva a děkan fakulty prof. Pavel Ripka propůjčil Gymnáziu Zikmunda Wintra v Rakovníku titul Fakultní škola Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze. Slavnostního aktu se zúčastnili i proděkan doc. Ivan Jelínek a vedoucí pedagogického marketingu fakulty dr. Ivana Pilarčíková.

Je to pro nás významný okamžik. Naše gymnázium splnilo všechna kritéria nezbytná k propůjčení titulu „fakultní škola“, jako je kvalitní výuka přírodovědných a technických předmětů jak po stránce obsahové, tak z hlediska používaných metod a forem výuky, odpovídající materiální a technické vybavení nebo úspěšnost žáků v přírodovědných předmětových soutěžích a našich absolventů v přijetí ke studiu na vysokých školách přírodovědného a technického směru. Těsná součinnost sekundárního a terciárního segmentu vzdělávání, spočívající v úzké spolupráci mezi střední a vysokou školou, je zásadním předpokladem úspěšného přenosu znalostí a zkušeností mezi oběma druhy institucí.

Takové partnerství je výhodné pro obě strany. Naši studenti získávají důležité kontakty s vysokou školou, jejími pracovníky a vědou vůbec a mají možnost se aktivně zúčastnit různých aktivit, které pro ně univerzita bezplatně připraví, jako jsou vědecké konference a přednášky přímo na půdě gymnázia, jarní a podzimní výukové kurzy v Temešváru, odborné návštěvy jednotlivých pracovišť a laboratoří fakulty, přírodovědné jarmarky nebo popularizační akce typu Vánoce s fyzikou. Vysoká škola si těmito konkrétními formami spolupráce klade za cíl podpořit zájem středoškoláků o přírodovědné a technické obory, nabízí také možnost podílet se na ročníkových pracích formou vedení, konzultací nebo oponentury, a může si tak v řadách našich studentů hledat a i trochu formovat vhodné adepty pro budoucí studium.“ Pro středoškolské učitele fakulta pořádá bezplatná vzdělávací školení a semináře.

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze má vysoké mezinárodní renomé a dlouhou, bohatou historii. Byla založena roku 1950, ale studium elektrotechnických oborů v Praze sahá až do 2. poloviny 19. století. Dnešní fakulta je unikátní množstvím a rozsahem studijních oborů a pevným propojením výuky informatiky s elektrotechnikou a elektronikou. Řada studijních oborů je orientována technicko-manažerským směrem a absolventi jsou pak připraveni pro vysoce nadprůměrně placené vrcholové manažerské funkce v průmyslových podnicích a obchodních firmách, jejichž zájem o takové odborníky je dlouhodobě stálý. FEL je výzkumnou fakultou, patří do první desítky výzkumných institucí v České republice a vytváří téměř třetinu výzkumných výsledků celého ČVUT, sestávajícího z osmi fakult. Ve světle uvedených aspektů vnímám propůjčení titulu fakultní škola jako skutečně prestižní záležitost, která může posílit pozici našeho gymnázia v regionu a dále posunout do vyšších pater českého středního školství.

V současné době se ve společnosti konečně začíná klást důraz na přírodovědné a technické vzdělávání. Domnívám se, že v tomto kontextu naše gymnázium vykročilo správným směrem, když začalo úzce spolupracovat s vysokými školami tohoto zaměření. Po partnerství s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, kde působíme jako jediná mimopražská střední škola, nám byl nyní jako deváté střední škole v České republice a prvnímu gymnáziu vůbec propůjčen titul Fakultní škola Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze, navíc jako jediné škole ve Středočeském kraji.

Na závěr bych ráda poděkovala našim vyučujícím matematiky, fyziky a informatiky za jejich pochopení, vstřícnost a především vlastní aktivní angažovanost v rámci celého řízení o propůjčení titulu. Velké díky patří také dalším osobám. Dr. Bláhové a zejména dr. Pilarčíkové, která vedla jednání ze strany fakulty, a kolegovi Kamilu Březinovi, jenž po dva roky domlouval schůzky a koordinoval celý náročný proces z naší strany. Bez všech těchto lidí bychom nemohli dojít k tak pěknému a úspěšnému konci.

 PhDr. Zdeňka Voráčková
ředitelka školy

 

 


FOTOGALERIE

GZWR Fakultní školou FEL ČVUT




Copyright 1833-2018 • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
21.
LIS
Olympiáda z ČJL pro nižší stupeň
22.
LIS
Planetárium Plzeň (O1)
22.
LIS
Olympiáda z dějepisu
22.
LIS
Florbal - starší dívky
23.
LIS
pIšQworky
28.
LIS
Den otevřených dveří GZWR
30.
LIS
Drážďany (jednodenní předvánoční zájezd)
30.
LIS
Deadline pro 4. konzultaci ročníkové práce (O7, C3AB)
30.
LIS
Deadline soutěže Novoročenka školy
3.
PRO
Deadline pro podání přihlášky k maturitě
4.
PRO
KMD: Cizinec (Divadlo Na Fidlovačce)
5.
PRO
Mikuláš na GZW
14.
PRO
Deadline pro odevzdání ročníkové práce (O7, C3AB)