Nicholas James Cusack, 12. 06. 2017

Fantastický úspěch Aničky Ledahudcové: Třetí místo v republice!

Studenti často žijí s představou, že nebudou nikdy dost dobří. Nicméně v pondělí 22. května 2017 vyšla „naše“  hvězda a dokázala, že se vyrovná těm nejlepším v České republice. Anička Ledahudcová ze sexty totiž reprezentovala naši školu v celostátním kole Soutěže v cizích jazycích a získala 3. místo v bilingvní kategorii 3B - angličtina.

Soutěž se konala v Pražském sídle NIDV (Národní institut pro další vzdělávání) a výsledky byly zveřejněny později téhož dne na britské ambasádě, kde jsme byli mile přivítáni a užili si odpoledne prozkoumáváním ambasády a jejích krásných zahrad umístěných pod hradebními zdmi.

Anička se ten den nevrátila domů jen s diplomem, ale také s novým sebevědomím, že snad - přece jen snad - cokoliv je možné.


Students often walk around with these pre-conceived notions in their head that they’ll never be good enough. But on Monday, a star shone through and proved capable of competing with the best in the Czech Republic. Annie Ledahudcové represented our school and achieved 3rd place in bilingual category 3B. English-language. The competition took place in Prague at the headquarters of NIDV, the results were announced later in the day at the British embassy, where we were made most welcome and enjoyed the afternoon exploring the embassy and it's beautiful gardens situated below the castle walls. Annie went home that day with more than just a certificate but with the newfound confidence that maybe, just maybe, anything is possible. Copyright 1833-2019 • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
21.
BŘE
TEP faktor (O3)
22.
BŘE
Matematický klokan
25.
BŘE
Prezenční část krajského kola AO kat. CD, EF a GH
25.
BŘE
Exkurze - senát (C2B)
27.
BŘE
Dějepisná soutěž gymnázií
28.
BŘE
Komenský a my
29.
BŘE
Láska, chemie, hormony
2.
DUB
Matematická olympiáda - krajské kolo kat. B a C
3.
DUB
Okresní kolo Fyzikální olympiády kat. E a F (nižší gymnázium)
4.
DUB
Olympiáda CJL - krajské kolo
9.
DUB
Matematická olympiáda okresní kolo kat. Z6, Z7, Z8
10.
DUB
Maturity: Písemná práce CJL
10.
DUB
Uzávěrka 1. kola Fyzikální olympiády kat. B, C, D (vyšší gymnázium)
11.
DUB
Maturity: Písemné práce z cizích jazyků
12.
DUB
1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky - čtyřleté studium
15.
DUB
2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky - čtyřleté studium
16.
DUB
1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky - osmileté studium
17.
DUB
2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky - osmileté studium
17.
DUB
Třičtvrtěletní pedagogická rada (14:00)
17.
DUB
Třičtvrtěletní třídní schůzky (16:00)
18.
DUB
Velkonoční prázdniny
19.
DUB
Velký pátek (svátek)
21.
DUB
Neděle velikonoční