Mgr. Romana Parkmanová, 27. 06. 2017

Environmentální kurz

Každoročně se studenti čtvrtého ročníku osmiletého gymnázia zúčastňují environmentálního kurzu. Pro konání kurzů je podstatné, že probíhají přímo v terénu, v pětidenním bloku. Letošní kvarta se spolu s profesorkami Mgr. Gabrielou Honsovou a Mgr. Romanou Parkmanovou zúčastnila pobytového kurzu s výukovými programy zaměřenými na problematiku životního prostředí.

Kurz byl zaměřen na poznávání oblasti Sedmihorky, jež se nachází v Českém ráji. Výuka probíhala v oblasti Hruboskalska pod vedením lektorů ze SEV Český ráj. Během kurzu se studenti seznámili s prostředím Českého ráje, dozvěděli se spoustu informací o rostlinných i živočišných druzích v této oblasti, seznámili se s geologickým podložím Kozákova a mimo jiné zjišťovali kvalitu vody lokality „Bažantník“. Provedli jak chemický rozbor, tak biologický rozbor odebraných vzorků vody. V arboretu Bukovina se seznámili se vzácnými druhy dřevin a pomocí ekologicky zaměřených her si studenti měli možnost uvědomit myšlenku udržitelného rozvoje a dopady jejich chování na životní prostředí. V průběhu celého kurzu studenti pořizovali dostatečné množství materiálu, pomocí kterého natočili upoutávku pro další ročník. Cílem kurzu bylo zjistit během celého týdne silné stránky, slabé stránky a také příležitosti a hrozby, které tato oblast nabízí a na základě pozorování sestavit SWOT analýzu.

Ekologický kurz považuji za velký přínos v oblasti ekologického vzdělávání studentů, neboť celý týden žijí v souladu s přírodou a veškeré znalosti, které získají, jsou založeny především na praktických zkušenostech. Environmentální kurz probíhá za finanční podpory města Rakovník.
 


FOTOGALERIE

Sedmihorky 2017
Copyright 1833-2018 • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
28.
ZÁŘ
Státní svátek
10.
ŘÍJ
Fotografování tříd