Mgr. Romana Parkmanová, 27. 06. 2017

Environmentální kurz

Každoročně se studenti čtvrtého ročníku osmiletého gymnázia zúčastňují environmentálního kurzu. Pro konání kurzů je podstatné, že probíhají přímo v terénu, v pětidenním bloku. Letošní kvarta se spolu s profesorkami Mgr. Gabrielou Honsovou a Mgr. Romanou Parkmanovou zúčastnila pobytového kurzu s výukovými programy zaměřenými na problematiku životního prostředí.

Kurz byl zaměřen na poznávání oblasti Sedmihorky, jež se nachází v Českém ráji. Výuka probíhala v oblasti Hruboskalska pod vedením lektorů ze SEV Český ráj. Během kurzu se studenti seznámili s prostředím Českého ráje, dozvěděli se spoustu informací o rostlinných i živočišných druzích v této oblasti, seznámili se s geologickým podložím Kozákova a mimo jiné zjišťovali kvalitu vody lokality „Bažantník“. Provedli jak chemický rozbor, tak biologický rozbor odebraných vzorků vody. V arboretu Bukovina se seznámili se vzácnými druhy dřevin a pomocí ekologicky zaměřených her si studenti měli možnost uvědomit myšlenku udržitelného rozvoje a dopady jejich chování na životní prostředí. V průběhu celého kurzu studenti pořizovali dostatečné množství materiálu, pomocí kterého natočili upoutávku pro další ročník. Cílem kurzu bylo zjistit během celého týdne silné stránky, slabé stránky a také příležitosti a hrozby, které tato oblast nabízí a na základě pozorování sestavit SWOT analýzu.

Ekologický kurz považuji za velký přínos v oblasti ekologického vzdělávání studentů, neboť celý týden žijí v souladu s přírodou a veškeré znalosti, které získají, jsou založeny především na praktických zkušenostech. Environmentální kurz probíhá za finanční podpory města Rakovník.
 


FOTOGALERIE

Sedmihorky 2017
Copyright 1833-2017 • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
12.
PRO
Planeta Země - Brazílie, vášnivé srdce Jižní Ameriky 10:45 - 12:25
12.
PRO
Finanční gramotnost 10:45-11:30 (C4B)
12.
PRO
Finanční gramotnost 11:40-11:25 (C4A)
12.
PRO
Školní kolo Astronomické olympiády (všechny kategorie od 7:50 - ve 111)
13.
PRO
Zasedání školního parlamentu (o velkou přestávku v ředitelně)
14.
PRO
Deadline pro odevzdání ročníkových prací (C3A, C3B, O7)
14.
PRO
Beseda s reportéry ČT
15.
PRO
Finanční gramotnost 08:45-09:30 (O8)
19.
PRO
Bruslení
20.
PRO
Vánoce s fyzikou na FEL ČVUT
20.
PRO
Sami sobě
21.
PRO
KMD: Mýdlový princ (Divadlo Broadway)
21.-22.
PRO
Ředitelské volno
9.
LED
KMD: Králova řeč (Divadlo pod Palmovkou)