Mgr. Romana Parkmanová, 27. 06. 2017

Environmentální kurz

Každoročně se studenti čtvrtého ročníku osmiletého gymnázia zúčastňují environmentálního kurzu. Pro konání kurzů je podstatné, že probíhají přímo v terénu, v pětidenním bloku. Letošní kvarta se spolu s profesorkami Mgr. Gabrielou Honsovou a Mgr. Romanou Parkmanovou zúčastnila pobytového kurzu s výukovými programy zaměřenými na problematiku životního prostředí.

Kurz byl zaměřen na poznávání oblasti Sedmihorky, jež se nachází v Českém ráji. Výuka probíhala v oblasti Hruboskalska pod vedením lektorů ze SEV Český ráj. Během kurzu se studenti seznámili s prostředím Českého ráje, dozvěděli se spoustu informací o rostlinných i živočišných druzích v této oblasti, seznámili se s geologickým podložím Kozákova a mimo jiné zjišťovali kvalitu vody lokality „Bažantník“. Provedli jak chemický rozbor, tak biologický rozbor odebraných vzorků vody. V arboretu Bukovina se seznámili se vzácnými druhy dřevin a pomocí ekologicky zaměřených her si studenti měli možnost uvědomit myšlenku udržitelného rozvoje a dopady jejich chování na životní prostředí. V průběhu celého kurzu studenti pořizovali dostatečné množství materiálu, pomocí kterého natočili upoutávku pro další ročník. Cílem kurzu bylo zjistit během celého týdne silné stránky, slabé stránky a také příležitosti a hrozby, které tato oblast nabízí a na základě pozorování sestavit SWOT analýzu.

Ekologický kurz považuji za velký přínos v oblasti ekologického vzdělávání studentů, neboť celý týden žijí v souladu s přírodou a veškeré znalosti, které získají, jsou založeny především na praktických zkušenostech. Environmentální kurz probíhá za finanční podpory města Rakovník.
 


FOTOGALERIE

Sedmihorky 2017
Copyright 1833-2018 • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
18.
PRO
Exkurze do Muzea hygieny (O3)
18.
PRO
Planeta Země (10:45 - 12:25)
19.
PRO
Exkurze Praha (O4)
19.
PRO
Vánoce s fyzikou na FEL ČVUT
21.
PRO
Sami sobě
24.
PRO
Štědrý den
25.
PRO
První svátek vánoční
26.
PRO
Druhý svátek vánoční
1.
LED
Nový rok
3.
LED
První školní den v novém roce