Mgr. Renata Rédlová, 12. 10. 2017

Adaptační kurz 2017


 

Adaptační kurzy na naší škole jsou již tradicí, a tak jen krátké zhodnocení na závěr.

Postupně jednotlivé třídy (O1,  C1A, C1B společně) strávily stejně jako v uplynulých letech dva dny v rekreačním středisku Zdeslav. Pod vedením odborných lektorů a za přítomnosti (nejen) třídních učitelů se všichni intenzivně seznamovali s novým kolektivem.

V pestrém programu organizovaném lektory Janou, Veronikou, Lenkou a Michalem nechyběly seznamovací ani sportovní hry a další aktivity, které jim měly pomoci překonat přirozený počáteční strach z nového prostředí a usnadnit jim tak vstup na střední školu. Za skvělou práci patří lektorům veliký dík.

Naše poděkování směřuje také Městskému úřadu Rakovník za finanční podporu této akce v rámci prevence sociálně patologických jevů.

Všichni na závěr psali malé zhodnocení, jak se jim kurz líbil, co jim přinesl a naopak. Názory byly velmi zajímavé, mezi klady převládal připravený program, u primánů výlet za nutriemi, mezi zápory převažovaly tvrdé matrace a počasí. Připojuji vtipné zhodnocení třídní  C1B:

Ve dnech 6. 9. 2017 – 8. 9. 2017 absolvovali studenti třídy C1B se svojí třídní učitelkou seznamovací adaptační kurz v rekreačním středisku Zdeslav. Toto zařízení se nachází v krásném klidném prostředí nedaleko obce Čistá. Doprava z Rakovníka i nazpět byla zajištěna autobusem ČSAD Anexia s.r.o. Celkem 28 žáků se ubytovalo ve čtyřlůžkových dřevěných chatkách. Umývárny, sprchy a toalety byly k dispozici v hlavní budově, kiosek a společenská místnost ve vedlejší budově, kde rovněž probíhalo stravování formou plné penze včetně pitného režimu.

O program kurzu se staraly lektorky Jana a její kolegyně Veronika, které pro studenty připravily velmi různorodé činnosti, zahrnující jak pohybové aktivity v areálu střediska, tak i speciální psychologické praktiky ve společenské místnosti budovy, jejichž účelem bylo, aby se žáci nenásilnou a zajímavou formou vzájemně poznali a seznámili. Součástí kurzu byla také vycházka do 4 km vzdálené obce Čistá. Cesta tam a zpět nebyla však jednoduchá, studenti během ní plnili neobvyklý a nelehký úkol. Na cestu dostala každá skupina jednu malou sirku a úkolem bylo tuto sirku během cesty vyměnit za co nejcennější věc. Tento úkol komplikovala ještě neméně náročná hra potopa, bomba či nálet. A tak se nám po návratu do areálu sešly zajímavé kousky jako například část starého okapu, houba nebo sádrový pejsek. Na samý závěr pobytu přichystali instruktoři ve spolupráci s třídními pro studenty velké překvapení a tím byla tzv. bojovka, která byla zakončena rituálem sounáležitosti.

Kurz byl podle mého názoru velice vydařený a splnil svůj účel, třída C1B se jeví jako skvělá parta. 
Zuzana Skysláková, třídní C1B


FOTOGALERIE


Adaptační kurz C1AB Adaptační kurz O1

Copyright 1833-2018 • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
14.
PRO
Deadline pro odevzdání ročníkové práce (O7, C3AB)
18.
PRO
Exkurze do Muzea hygieny (O3)
18.
PRO
Planeta Země (10:45 - 12:25)
19.
PRO
Exkurze Praha (O4)
19.
PRO
Vánoce s fyzikou na FEL ČVUT
21.
PRO
Sami sobě
24.
PRO
Štědrý den
25.
PRO
První svátek vánoční
26.
PRO
Druhý svátek vánoční
1.
LED
Nový rok
3.
LED
První školní den v novém roce