Mgr. Renata Rédlová, 12. 10. 2017

Adaptační kurz 2017


 

Adaptační kurzy na naší škole jsou již tradicí, a tak jen krátké zhodnocení na závěr.

Postupně jednotlivé třídy (O1,  C1A, C1B společně) strávily stejně jako v uplynulých letech dva dny v rekreačním středisku Zdeslav. Pod vedením odborných lektorů a za přítomnosti (nejen) třídních učitelů se všichni intenzivně seznamovali s novým kolektivem.

V pestrém programu organizovaném lektory Janou, Veronikou, Lenkou a Michalem nechyběly seznamovací ani sportovní hry a další aktivity, které jim měly pomoci překonat přirozený počáteční strach z nového prostředí a usnadnit jim tak vstup na střední školu. Za skvělou práci patří lektorům veliký dík.

Naše poděkování směřuje také Městskému úřadu Rakovník za finanční podporu této akce v rámci prevence sociálně patologických jevů.

Všichni na závěr psali malé zhodnocení, jak se jim kurz líbil, co jim přinesl a naopak. Názory byly velmi zajímavé, mezi klady převládal připravený program, u primánů výlet za nutriemi, mezi zápory převažovaly tvrdé matrace a počasí. Připojuji vtipné zhodnocení třídní  C1B:

Ve dnech 6. 9. 2017 – 8. 9. 2017 absolvovali studenti třídy C1B se svojí třídní učitelkou seznamovací adaptační kurz v rekreačním středisku Zdeslav. Toto zařízení se nachází v krásném klidném prostředí nedaleko obce Čistá. Doprava z Rakovníka i nazpět byla zajištěna autobusem ČSAD Anexia s.r.o. Celkem 28 žáků se ubytovalo ve čtyřlůžkových dřevěných chatkách. Umývárny, sprchy a toalety byly k dispozici v hlavní budově, kiosek a společenská místnost ve vedlejší budově, kde rovněž probíhalo stravování formou plné penze včetně pitného režimu.

O program kurzu se staraly lektorky Jana a její kolegyně Veronika, které pro studenty připravily velmi různorodé činnosti, zahrnující jak pohybové aktivity v areálu střediska, tak i speciální psychologické praktiky ve společenské místnosti budovy, jejichž účelem bylo, aby se žáci nenásilnou a zajímavou formou vzájemně poznali a seznámili. Součástí kurzu byla také vycházka do 4 km vzdálené obce Čistá. Cesta tam a zpět nebyla však jednoduchá, studenti během ní plnili neobvyklý a nelehký úkol. Na cestu dostala každá skupina jednu malou sirku a úkolem bylo tuto sirku během cesty vyměnit za co nejcennější věc. Tento úkol komplikovala ještě neméně náročná hra potopa, bomba či nálet. A tak se nám po návratu do areálu sešly zajímavé kousky jako například část starého okapu, houba nebo sádrový pejsek. Na samý závěr pobytu přichystali instruktoři ve spolupráci s třídními pro studenty velké překvapení a tím byla tzv. bojovka, která byla zakončena rituálem sounáležitosti.

Kurz byl podle mého názoru velice vydařený a splnil svůj účel, třída C1B se jeví jako skvělá parta. 
Zuzana Skysláková, třídní C1B


FOTOGALERIE


Adaptační kurz C1AB Adaptační kurz O1

Copyright 1833-2019 • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
20.-23.
KVĚ
Ústní maturitní zkoušky
22.
KVĚ
Zdravotnické školení C2B
23.
KVĚ
Galerie DOX (O2)
23.
KVĚ
Zdravotnické školení O6
27.-31.
KVĚ
Sportovní kurz (O7, C3AB)
27.
KVĚ
Pythagoriáda - okresní kolo (14:00)
28.
KVĚ
Úřad práce (C2A)
28.
KVĚ
Skanzen v Březně u Loun (O1)
29.
KVĚ
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení
29.
KVĚ
Věrnisáž výstavy výtvarného kroužku
30.
KVĚ
Zábavná maturita v českém jazyce
3.-7.
ČVN
Environmentální kurz (O4)
4.
ČVN
Hrdličkovo muzeum (C3A)
4.
ČVN
Úřad práce (C2B)
6.-9.
ČVN
Dánsko + Berlín
6.
ČVN
Zábavná maturita v anglickém jazyce
11.
ČVN
Úřad práce (O6)
14.-16.
ČVN
Celostátní kolo SOČ