Mgr. Hana Prošková, 26. 05. 2018

Středověkými písaři a iluminátory

V úterý 22. 5. navštívili studenti třídy O3 výstavu Bible kniha knih v novostrašeckém muzeu. Nejprve se seznámili s historií vzniku Bible a s jejími různými podobami od prvních svitků přes iluminované rukopisy a prvotisky až k dnešním vydáním třeba ve formě komiksu. S paní Danou Stolzovou si dále povídali o obsahu nejčtenější a nejvíce vydávané knihy na světě a jejím významu pro celou naši civilizaci. Vyvrcholením úvodní teoretické části se stalo odemčení vitríny a nahlédnutí do repliky vzácného rukopisu z francouzského Tours z 9. století, tzv. Strahovského evangeliáře. Kromě bohatě zdobených desek z 15. století zaslouží obdiv především kvůli čtyřem zlaceným iluminacím jednotlivých evangelistů.

Po svačince se naší skupinky ujala paní Barbora Bestová. Ještě jednou připomněla význam středověkých rukopisů – vzácných pokladů, které byly nejen brkem nebo rákosem, ale i „povinně bezchybně“ opisovány, iluminovány barvami složitě vzniklými z pigmentů a pojiv - to vše na pergamenové listy, kvůli kterým zahynuly třeba stovky telat a které byly nakonec svázány do drahokamy a zlacením vyvedených desek…

Poté už zbývalo jen ověřit si na vlastní kůži, kolik úsilí zahrnuje vytvoření „jednoduché“ iniciály. Pomocí rákosu, tuše a nadrcené křídy rozmíchané ve vaječném bílku vznikly moc hezké a nápaditě (tentokrát už spíše moderně) pojaté litery. Jak se povedly, můžete posoudit na fotografiích zde.

Za příjemné a informacemi nabité dopoledne nezbývá než ještě jednou pracovnicím muzea poděkovat: „Děkujeme.“

Za tercii H. Prošková

 Copyright 1833-2019 • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
26.-30.
SRP
Přípravný týden, opravné a dodatečné zkoušky
27.
SRP
Zahajovací porada v aule od 10:00 (pro pedagogy)
2.
ZÁŘ
Zahájení nového školního roku
2.
ZÁŘ
Pasování třídy C1B třídou C4B
2.-4.
ZÁŘ
Adaptační kurz O1
2.-4.
ZÁŘ
Podzimní písemné maturitní zkoušky (spádová škola)
3.
ZÁŘ
Pasování třídy C1A třídou C4A
3.
ZÁŘ
C1AB - třídnické hodiny a rozřazovací testy ANJ
4.-6.
ZÁŘ
Adaptační kurz C1AB
5.
ZÁŘ
Pasování třídy O1 třídou O8
5.-6.
ZÁŘ
O1 - třídnické hodiny
23.-25.
ZÁŘ
Sportovní kurz II. (C3AB, O7)