Administrátor, 20. 01. 2019

Olympiade in der deutschen Sprache


 

 Předmětová komise německého jazyka při GZW Rakovník zve němčináře k účasti na soutěži v německém jazyce.

 

Kategorie 1 B (prima a sekunda)

Školní a zároveň okresní kolo se bude konat  29. ledna 2019   od 8.00 do 10.00 hod

 učebna 030

 

Kategorie 2 B   (tercie a kvarta)

Okresní kolo se uskuteční  6. února 2019  od 8.00 do 10.00 hod v učebně 030

 

Kategorie III B  (vyšší stupeň gymnázia)

Školní kolo pořádáme 30. ledna 2019  od 8.00 hod v učebně 030

Okresní kolo se bude konat v DDM  5. února 2019  od 8.00 hod


Jednotlivá kola olympiády obsahují poslech s porozuměním, porozumění čtenému textu a ústní část, kterou tvoří interakce žáků, rozhovor žáka se zkoušejícím a samostatný individuální mluvený projev žáka na vylosované téma.

 

„Jeder hat Recht den Erfolg zu erleben“Copyright 1833-2019 • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
26.-30.
SRP
Přípravný týden, opravné a dodatečné zkoušky
27.
SRP
Zahajovací porada v aule od 10:00 (pro pedagogy)
2.
ZÁŘ
Zahájení nového školního roku
2.
ZÁŘ
Pasování třídy C1B třídou C4B
2.-4.
ZÁŘ
Adaptační kurz O1
2.-4.
ZÁŘ
Podzimní písemné maturitní zkoušky (spádová škola)
3.
ZÁŘ
Pasování třídy C1A třídou C4A
3.
ZÁŘ
C1AB - třídnické hodiny a rozřazovací testy ANJ
4.-6.
ZÁŘ
Adaptační kurz C1AB
5.
ZÁŘ
Pasování třídy O1 třídou O8
5.-6.
ZÁŘ
O1 - třídnické hodiny
23.-25.
ZÁŘ
Sportovní kurz II. (C3AB, O7)