Mgr. Olga Beulakkerová, 10. 03. 2019

Projekt Überwindung der Grenzen zum Sichkennenlernen

Za několik málo dní odjede skupina němčinářů našeho gymnázia do Spolkové republiky Německo.

 
Žáci GZWR, český tým projektu Überwindung der Grenzen zum Sichkennenlernen

Cílem naší cesty je setkání v Bonnu a v Kolíně nad Rýnem a mezinárodní týmová spolupráce s partnery našeho projektu z Francie a Německa. Čeká nás od 11. 3. 2019 do 15. 3. 2019 společný týdenní pobyt v Jugendherberge Bad Honnef.

  JH Bad Honne

Mládežnická ubytovna se nachází nedaleko historického jádra městečka Bad Honnef v přírodním parku Siebengebirge, který je ideálním místem pro turistiku a vybízí i k procházkám podél Rýna. Nás čeká šestikilometrový výšlap k vyvýšenině Drachenfels, kde navštívíme Nibelungenhalle a blíže poznáme nejen tetralogii Richarda Wagnera Ring der Nibelungen na obrazech Hermanna Hendricha, ale též starogermánskou mytologii.

 

  

                                           In der Nibelungenhalle                                            Hermann Hendrich, Nifelheim      

Náš pobyt v JH Bad Honnef je zajištěn s plnou penzí. Ubytovna má komfortně vybavené pokoje s vlastní koupelnou, sprchou a toaletou. Nechybí samozřejmě ani připojení k internetu a k dispozici budeme mít pro naši týmovou práci společenské místnosti vybavené moderní technikou.

Bližší informace můžete dohledat na adrese:

https://bad-honnef.jugendherberge.de/jugendherbergen/bad-honnef-435/portraet/

Během našeho týdenního pobytu budeme realizovat následující program:

První den – den příjezdu do JH Bad Honnef. Pojedeme českým autobusem přes Kaiserslautern, kde přistoupí žákyně z dívčího gymnázia St. Fraziskus Gymnasium Kaiserslautern. Naši němečtí partneři nás zvou na polední pohoštění. Poté budeme společně pokračovat do spolkové země Nordrhein Westfalen a v JH Bad Honnef se setkáme s našimi partnery z Lycée Pierre de la Ramée z Francie. Budou následovat seznamovací aktivity, rozdělení žáků do mezinárodních týmů a ubytování v JH.

Druhý den nás čeká pobyt v Bonnu. Zde navštívíme Bundeskunstahalle, kde máme rezervovaný prostor pro výstavu Film der Moderne, Filmkunst der Weimarer Republik a to jak v dopoledních, tak i odpoledních hodinách, neboť žáci budou spolupracovat ve dvou smíšených týmech. V Haus der Geschichte se žáci ve workshopu Unsere Geschichte seit 1945 bis Gegenwart seznámí s novodobou historií Německa

Třetí den navštívíme Köln am Rhein, Museum Ludwig, kde žáci uvidí díla německých expresionistů a blíže se seznámí s epochou německého expresionismu a při spolupráci naváží na získané poznatky z výstavy o filmovém umění Výmarské republiky. Opět budou spolupracovat ve smíšených týmech. Dále souběžně navštívíme El-De Haus, dokumentační centrum nacionálsocialismu a přiblížíme tak děiny Německa po roce 1933 až do konce druhé světové války.

Čtvrtý den podnikneme pěší túru k Nibelungenhalle, kde naši gymnazisté excelentně připraví průvodcování obrazovou galerií a na dvanácti obrazech německého malíře Hermanna Hendricha přiblíží starogermánskou mytologii.
V odpoledních hodinách budou žáci společně pracovat na výtvarném díle a vytvoří expresionistický obraz, triptych, z něhož si každá partnerská škola odveze jednu část sebou do své vlasti. Večer nás čeká příjemný oddych při společné diskotéce v Jugendherberge.

Pátý den opustíme po snídani Bad Honnef a společně odjedeme do Köln am Rhein, kde nás čeká poslední část historie, a to návštěva Praetoria, vykopávek z doby římské. V odpoledních hodinách pak zbyde ještě čas pro osobní volno, eventuelně nákupy, rozloučení s našimi přáteli z Francie a společná cesta s německými partnery zpět do Kaiserslauternu a dále pak domů do České republiky.

Náš projet je zaměřen na historii a umění. Sleduje primárně didakticko pedagogický cíl – rozvoj jazykových kompetencí žáků, jak produktivních, tak receptivních  řečových dovedností. Bude to setkání bilingvní německo francouzské, neboť žákyně z gymnázia v Kaiserslauternu se učí druhý cizí jazyk francouzštinu a využijí přítomnosti partnerů z Francie pro rozvoj svých jazykových kompetencí ve francouzštině. Výstupy z projektu ve formě deníkových záznamů budou proto dvojjazyčné německo-francouzské. Pro český tým je setkání příležitostí k intenzivnímu rozvoji znalostí německého jazyka a reálií. Vedle tohoto primárního pedagogického cíle budou žáci dále rozvíjet i mediální kompetence.

Pedagogický doprovod z GZWR: p. Olga Beulakkerová a p. Vojtěch Delong.

Projekt je realizován s laskavou podporou Česko německého fondu budoucnosti.

 Copyright 1833-2019 • GDPR • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
20.
LIS
Národní srovnávací zkoušky
21.
LIS
Dějepisná soutěž gymnázií v Chebu
21.
LIS
Informace VŠ obchodní a VŠ podnikatelství a práva (C4AB, O8)
26.
LIS
KMD: Misery (Studio Dva)
26.
LIS
ČNB a Národní muzeum (C3B)
26.
LIS
Olympiáda z dějepisu
27.
LIS
Den otevřených dveří GZWR (15:00 - 17:00)
29.
LIS
RP: Deadline pro čtvrtou konzultaci (O7, C3A, C3B)
29.
LIS
Exkurze do Drážďan (O5)
2.
PRO
Chemická konference (C2AB, C4AB, O6, O8)
3.
PRO
Deadline pro podání přihlášky k MZ
6.
PRO
Charitativní pečení třídy O1
9.
PRO
Fyzika všemi smysly (C1AB, C2AB, O5, O6)
10.
PRO
Advent v Norimberku
11.
PRO
Chemická konference (C2AB, C4AB, O6, O8)
13.
PRO
RP: Deadline pro odevzdání práce (O7, C3A, C3B)
20.
PRO
Sami sobě