PhDr. Jiřina Košuličová, 04. 02. 2020

Organizace maturitní zkoušky 2019/2020

 

Východiska skladby a organizace maturitní zkoušky na GZW Rakovník

1. Novela zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.
2. Novela maturitní vyhlášky MŠMT ČR č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání maturitní zkouškou ve středních školách v platném znění.
3. Rámcový vzdělávací plán pro gymnázia (RVPG).
4. Školní vzdělávací plán (ŠVP) GZW Rakovník.


Společná část maturitní zkoušky

Společnou část připravují a organizačně zajišťují Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CZVV) a GZW Rakovník. CZVV vytváří kromě jiného zadání didaktických testů, zadání písemných zkoušek a strukturu pracovních listů. Škola kromě jiného připravuje jednu z částí pracovních listů pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a pro zkoušku z cizího jazyka.  Opravu testů z českého jazyka a cizího jazyka zajišťuje CZVV, hodnocení ostatních částí provádí dle jednotných kritérií stanovených CZVV škola.  Ve společné části maturitní zkoušky koná žák zkoušky ze dvou povinných předmětů. Každý žák skládá zkoušku z českého jazyka. Pro druhou zkoušku si volí cizí jazyk nebo matematiku.

1. Český jazyk a literatura, zkouška se skládá z didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky

2. Cizí jazyk, zkouška se skládá z didaktického testu s poslechovou částí, písemné práce a ústní zkoušky
    Matematika, zkouška se koná formou didaktického testu.

Ve společné části maturitní zkoušky může žák konat nepovinnou zkoušku maximálně ze dvou předmětů. Většina nepovinných zkoušek má formu didaktického testu, výjimku tvoří český jazyk a cizí jazyky.

Informace o struktuře společné zkoušky a mnoho dalších informací získáte na https://maturita.cermat.cz/


Profilová část maturitní zkoušky

Profilovou část maturitní zkoušky organizačně zajišťuje škola. Profilová část se skládá ze dvou povinných zkoušek a maximálně dvou zkoušek nepovinných. Zkouška v profilové části se koná ústní formou. Zadání si žák losuje z nabídky 25 - 30 témat. Zkouška trvá 15 minut a příprava na ni také 15 minut.
 


Harmonogram maturitní zkoušky 2019/2020


 Zveřejnění témat školních úloh společné části MZ

do 30. 10. 2019

 Písemné přihlášky k MZ

do 2. 12. 2019

 Jmenování členů maturitních komisí

do 30. 3. 2020

 Uzavření klasifikace a docházky v maturitních ročnících

27. 4. 2020

 Pedagogická rada pro maturitní ročníky

27. 4. 2020

 Seznámení s harmonogramem ústních maturitních zkoušek

27. 4. 2020

 Poslední zvonění

29. 4. 2020

 Přípravný týden maturitních ročníků (svaťák)

11. - 15. 5. 2020

 Didaktické testy a písemné práce společné části MZ

8. 4., 30. 4. a 4. 5. - 6. 5. 2020

 Konání didaktického testu z Matematiky+

6. – 7. 5. 2020

 Samostudium

7. 5. 2020

 Ústní maturitní zkoušky

18. 5. – 22. 5. 2020

 Vydání vysvědčení maturantům v Rabasově galerii

26. 5. 2020

 Uvolnění protokolů o výsledcích společné části MZ

15. 6. 2020

 Nejzazší termín pro podání přihlášky k MZ v podzimním termínu

30. 6. 2020


 Copyright 1833-2020 • GDPR • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
21.
ÚNO
Maturitní ples C4A
21.
ÚNO
KMD JUNIOR: Evžen Oněgin (Divadlo ABC)
24.
ÚNO
Olympiáda v ANJ pro SŠ
25.
ÚNO
TEP faktor (O3)
28.
ÚNO
Maturitní ples C4B
28.
ÚNO
Poslanecká sněmovna (C2A)
28.
ÚNO
Olympiáda z chemie
2.-6.
BŘE
Jarní prázdniny
17.
BŘE
Workshop Paměť národa (O1)
17.
BŘE
Krajské kolo MO (kat. Z9)