PhDr. Jiřina Košuličová, 20. 02. 2020

Obhajoby 2020: Některé práce byly opravdu mimořádné

 
 

Přinášíme vám stručné zhodnocení obhajob ročníkových prací 2019/2020, které se konaly na Gymnáziu Zikmunda Wintra Rakovník 19. 2. 2020. 


Celkový počet studentů 71 
Ohodnocení stupněm „výborný“         52  (z toho je 14 navrženo na krajskou přehlídku SOČ)
Ohodnocení stupněm „chvalitebný“       12
Ohodnocení stupněm „dobrý“ 5 
Ohodnocení stupněm „dostatečný“ 1 
Ohodnocení stupněm „nedostatečný“          1
7 studentů bude svoji ročníkovou práci obhajovat v náhradním termínu.

Na krajskou přehlídku SOČ byly doporučeny následující práce:

Zrubcová Žofie (C3B): „Hlas – základní hudební nástroj“ 

Kraus Karel (C3B): „Problém Rakona“

Garnol Matyáš (O7): „Archeologické nálezy a naleziště doby bronzové“

Jaroš Vojtěch (O7): „Československé jednotky na Blízkém východě“

Tajčovský Vendelín (C3B): „Slabé intermediální bosony s nenulovým elektrickým nábojem“

Čebišová Michaela (C3A): Měření radioaktivního pozadí na Rakovnicku

Gutvald Vilém (O7): „Řízení elektrické rozvodné soustavy pomocí neuronové sítě“

Valchář Daniel (C3B): „Herní konzole“

Blažková Žaneta (O7): „Filmový průmysl Výmarské republiky“

Zikmundová Nikola (C3B): „Vánoční zvyky v německy mluvících zemích“

Vydrová Petra (O7): „Péče o sportovního psa – zaměřeno na agility“

Petráček Daniel (C3B): „Skauting“

Lásková Anežka (C3A): „Aspekty života lidí s vysokým IQ“

Rajský Vojtěch (O7): „Bioterorismus“

  


Fotogalerie zde
Copyright 1833-2020 • GDPR • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
26.-27.
ŘÍJ
Covidové prázdniny
28.
ŘÍJ
Státní svátek
29.-30.
ŘÍJ
Podzimní prázdniny
13.
LIS
Deadline příhlášek k ročníkové práci (C2AB, O6)