Mgr. Dalibor Blažek, 28. 05. 2020

Žáci možná provedou násilné obsazení školy

Naši žáci nám v rámci výtvarné výchovy ochotně posílají fotografie (nebo kresby), které popisují, jak prožívají současnou situaci. Působivá jsou poetická zobrazení svobodného světa za zaslzeným sklem nebo mřížovím plotu. Velmi časté jsou záběry temných nor, kde ani optimisticky zářící monitor počítače však nenapraví pocit života vzhůru nohama.

Je patrné, že někteří příkladně pilní žáci si vytvořili pevný rozvrh, který striktně dodržují. Koláž s osamocenými fixami ve sklenicích zase trefně popisuje sociální odloučenost, která žáky postihla.

Nejedné studentce naší školy zešedivěl svět. Rvou si vlasy zoufalstvím. Doufejme, že se do školy nevrátí holohlavé. Jistou pochybnost nad současným stavem vzdělávacího systému vyjádřila jedna autorka zobrazením očividně chatrného domečku z učebnic. Jasně dává najevo, že k vybudování architektonicky stabilní struktury znalostí jen učebnice nestačí. Učebnice matematiky hraje roli v jedné v nejznepokojivějších doručených fotografií. Její role v záhonu zeleniny není zcela jasná, ale klade nám odvážné otázky. Skutečně se dá goniometrickými funkcemi hnojit, nebo jsou naši studenti tak zoufalí, že se o matematice radí už i s ředkvičkami?

Nejvíce ovšem zneklidňuje fotografie dvou sápajících se studentek. Míra jejich frustrace z odloučení od pedagogického sboru evidentně dosahuje hraničních hodnot a nám nezbývá než doufat, že nakonec násilné obsazení gymnázia neprovedou. Pan školník byl pověřen hlásit jakýkoliv podobně podezřelý pohyb vedení školy.

Tereza Horníková a Denisa Palivcová (C2A) Vít Hnátek (O3)
Majda Jirkovská (O3)Barbora Vlčková (O6) Anna Maléřová (O6)
Leontýna Zahelová (O6)
Marie Matásková (O3)
Patrik Pavlíček (C1A) Pavlína Zárybnická (O3)
Johana Chytrá (O3)
Jíří Bohuslav (C2A)  Copyright 1833-2020 • GDPR • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
11.
PRO
Deadline pro odevzdání ročníkové práce (C3AB, O7)