Fyzikální soutěže

Přidej se do našeho týmu pro řešitele Fyzikální olympiády, dalších fyzikálních soutěží i pro nesoutěžící milovníky fyziky: Fyzika nás baví (Teams GZWR)

Fyzikální olympiáda

Kategorie A, B, C, D jsou určeny pro žáky středních škol. Všechny kategorie mají školní a krajské kolo. Kategorie A navíc vrcholí ústředním kolem. Pro žáky základních škol jsou určeny kategorie E, F a Archimediáda – kategorie G.

Kategorie A – 4. ročník (oktáva)
Kategorie B – 3. ročník (septima)
Kategorie C – 2. ročník (sexta)
Kategorie D – 1. ročník (kvinta)
Kategorie E – 9. třída (kvarta)
Kategorie F – 8. třída (tercie)
Kategorie G – 7. třída (sekunda)

Každý řešitel se může zúčastnit i kategorie vyšší, než mu odpovídá, pokud se na to cítí.

Na podporu FO jsou vydávány studijní texty a KK FO pořádají přednášky a soustředění. Každý rok se pro nejlepší účastníky v kategoriích B a C pořádá celostátní soustředění na chatě Táňa a pro vítěze ústředního kola v kategorii A je uspořádáno soustředění před mezinárodní fyzikální olympiádou.

Více informací naleznete na oficiálních stránkách fyzikální olympiády.

 

Astronomická olympiáda

Astronomická olympiáda je předmětovou soutěží z oboru astronomie a příbuzných oborů, která je určena pro žáky základních a středních škol. Cílem olympiády je napomáhat vyhledávání talentovaných žáků a systematicky podporovat a rozvíjet jejich odborný růst.

Nejmladší věková kategorie (H) je určené pro žáky 6. ročníků základních škol a 1. ročníků osmiletých gymnázií, nejstarší věková kagorie (A) pro žáky 4. ročníků středních škol, 8. ročníků osmiletých gymnázií a 6. ročníků šestiletých gymnázií.

Astronomická olympiáda probíhá ve třech základních kolech - školním, korespondenčním a celorepublikovém finále. Uspěšní řešitelé finále mohou být vybráni na odborné soustředění a následně nominováni do reprezentace České republiky pro Mezinárodní astronomickou olympiádu.

Více informací naleznete na oficiálních stránkách Astronomické olympiády

 

Elektrotechnická olympiáda

EO je vědomostní soutěže pro středoškolskou mládež organizované Fakultou elektrotechnickou ČVUT v Praze. Cílem soutěže je podpora povědomí mladých lidí o důležitosti studia technických oborů. Soutěž je orientována na obecné znalosti z oblasti přírodních věd, vždy adekvátně k věku účastníků. Skládá se ze dvou etap a následného finále.

První dvě etapy jsou realizovány online, a lze je tedy absolvovat prakticky v libovolném čase z kteréhokoliv místa v ČR. Finále probíhá na FEL ČVUT v Praze.

Více informací naleznete na oficiálních stránkách Elektrotechnické olympiády

 

Fykos

FYKOS (FYzikální KOrespondenční Seminář) pro vás představuje možnost si zajímavým způsobem rozšířit chápání fyziky a proniknout do dalších, dosud nepoznaných, oblastí této vědy. Seminář organizují studenti a zaměstnanci Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy již přes čtvrt století. Cílem FYKOSu je rozvíjet fyzikální myšlení, protože člověk, který se umí nad (nejen fyzikálními) problémy zamyslet a cítí touhu dobrat se k nějakému řešení, se uplatní všude, kde si schopností lidského mozku cení.

Fykos je určen všem zájemcům o fyziku ze všech ročníků a typů středních škol kdekoliv ve světě, kteří jsou schopni komunikovat česky, slovensky nebo anglicky.

Šestkrát do roka dostanete poštou tzv. sérii, která obsahuje zadání osmi úloh (úlohy jsou dostupné i online na těchto stránkách). Přibližně měsíc máte na vymýšlení řešení, které nám nejpozději do určeného termínu zašlete. Se zadáním další série dostanete zpět svá opravená a okomentovaná řešení z minulé série spolu s autorským řešením všech úloh.

Více informací naleznete na oficiálních stránkách Fykosu

 

Výfuk

Výpočty fyzikálních úkolů (zkráceně Výfuk) je korespondenční seminář pro žáky základních škol, fungující pod záštitou Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Jeho hlavním cílem je ukázat, že fyzika ve skutečnosti vůbec není o bezduchém memorování vzorců a pouček, které na nás nečinně zírají ze stránek učebnic. A že když se ji přestaneme „biflovat“ nazpaměť a začneme ji chápat, může být úžasně zábavná a fascinující.

Pomocí zajímavých úloh, jak teoretických, tak experimentálních, řešitelé Výfuku pomalu objevují zákony, podle kterých se svět kolem nás řídí. 

Každý rok se připravuje šest sérií po sedmi úlohách. Každoročně také vzniká šest dílů Výfučtení – krátkého naučného textu, který vždy přibližuje některou z fascinujících oblastí fyziky a matematiky. Všechny vyřešené úlohy, které se na Výfučí základnu na Matfyzu dostanou, jsou pečlivě procházeny, opravovány a zaslány zpátky řešitelům spolu se vzorovými řešeními. Na konci každého ročníku jsou pak vyhodnocovány bodové zisky řešitelů a ti nejlepší z nich jsou odměňováni různými zajímavými cenami.

Více informací naleznete na oficiálních stránkách Výfuku