Radost z poznání

Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník nabízí žákům všeobecné vzdělání. Cílem výuky je podpora všestranného rozvoje žáka, motivace k celoživotnímu učení, výchova k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů. Gymnázium je školou se všeobecným zaměřením. Jeho prioritou je spokojený žák, kterému vzdělávací program nabídne individuální přístup.  

Název našeho školního vzdělávacího programu „Radost z poznání“ koresponduje s názorem, podle kterého by střední škola měla být místem, kam žáci docházejí v očekávání, co nového a zajímavého se dozví, beze strachu a zbytečných obav. Vyjadřuje také představu, že důležitý není jen výsledek vzdělávání, ale také jeho průběh, který by měl být pro žáky přínosný a inspirativní.

Absolvent gymnázia
- je osobnost se širokým všeobecným základem, zároveň však s pevně profilovaným budoucím zájmem
- ovládá na velmi dobré úrovni jeden cizí jazyk, na dobré komunikační úrovni další
- má vytvořené pevné studijní návyky, je schopen vyhledávat a hodnotit informace, dokáže je
zpracovávat a využívat
- dokáže přijímat hodnoty občanské společnosti a orientovat se v nich
- uvědomuje si zásady zdravého životního stylu, uznává roli sportu jako přirozeného doplňku
plnohodnotného života
- kultura a umění se stává nedílnou součástí jeho života

 


Ke stažení:

ŠVP 2023 - 2024  (3,0 MB)
ŠVP 2022 - 2023  (3,2 MB) 
ŠVP 2021 - 2022  (4,4 MB)
ŠVP 2020 - 2021  (3,2 MB)
ŠVP 2019 - 2020  (3,2 MB)
ŠVP 2018 - 2019  (2,9 MB)
ŠVP 2017 - 2018  (2,9 MB)
ŠVP 2016 - 2017  (2,8 MB)
ŠVP 2015 - 2016  (2,8 MB)