Model maturitní zkoušky 2023/2024

MODEL MATURITNÍ ZKOUŠKY 2023

POVINNÉ ZKOUŠKY

NEPOVINNÉ ZKOUŠKY
(ŽÁK MŮŽE ZVOLIT MAX. 2 ZKOUŠKY)

SPOLEČNÁ ČÁST   

český jazyk a literatura

cizí jazyk

cizí jazyk, nebo matematika 

matematika

matematika rozšiřující

PROFILOVÁ ČÁST 

český jazyk a literatura

další profilové zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy
(pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk jako nepovinnou zkoušku, koná z tohoto jazyka nepovinnou zkoušku i v profilové části)

cizí jazyk, pokud si žák tento cizí jazyk zvolil ve společné části

2 nebo 3 další profilové zkoušky (počet stanoven RVP)