Předmětové komise

Sysifos

 
Předmět
Vedoucí učitel,
předseda předmětové komise
Český jazyk Mgr. Jana Suková
Matematika Mgr. Táňa Holubová
Chemie Ing. Kamil Březina
Fyzika Mgr. Martina Voříšková
Anglický jazyk Mgr. Ivana Brabcová
Německý jazyk Mgr. Olga Beulakkerová
Druhý cizí jazyk Mgr. Hedvika Kindlová
Biologie Mgr. Julie Andrová
Zeměpis Mgr. Zuzana Skysláková
Dějepis Mgr. Markéta Syrovátková
Základy společenských věd Mgr. Renata Rédlová
Informační a komunikační  technologie PaedDr. Vladimír Hůla
Estetická výchova hudební Bc. Kateřina Elznicová
Estetická výchova výtvarná Mgr. Hana Prošková
Tělesná výchova Mgr. Klára Kunftová