Třídní schůzky ve školním roce 2022/2023

Čtvrtletní třídní schůzky:

Středa 16. 11. 2022 od 16:00 v kmenových učebnách


Třičtvrtěletní třídní schůzky:

zatím není určeno

Schůzky rodičů nastupujících prvních ročníků

zatím není určeno
 

GZWR