Třídní schůzky ve školním roce 2021/2022

Čtvrtletní třídní schůzky:

Středa 10. 11. 2021 od 16:00 online - více informací zde


Třičtvrtěletní třídní schůzky:

Středa 20. 4. 2022 od 16:00 v kmenových učebnách

GZWR