Třídní schůzky ve školním roce 2022/2023

Přehled není zatím aktualizován

Čtvrtletní třídní schůzky:

Středa 10. 11. 2021 od 16:00 online - více informací zde


Třičtvrtěletní třídní schůzky:

Středa 20. 4. 2022 od 16:00 v kmenových učebnách

Schůzky rodičů nastupujících prvních ročníků

Středa 8. 6. 2022 od 16:00 v učebnách 212 a 214 (druhé patro)
 

GZWR