Literární seminář

Náplň semináře

Literární seminář je zaměřen na sumarizaci a prohlubování získaných poznatků z předmětu český jazyk a literatura. Zároveň přináší zájemcům odlišný pohled na literaturu a kulturu obecně než tradiční hodiny českého jazyka a literatury. Důraz je kladen na aktivitu studentů realizovanou seminární formou, prací individuální, skupinovou a kolektivní.

Seminář pracuje s díly, audionahrávkami a konkrétními knihami. Studenti se tak seznámí prostřednictvím řady ukázek s různými uměleckými útvary. Formou filmových adaptací a konkrétních ukázek budou studenti pracovat s vybranými známými autory světové literatury, s autory českými jak proudu oficiálního, tak samizdatového a exilového (Hrabal, Páral, Neff, Fuks, Kundera, Škvorecký, Kohout aj.), kriticky hodnotit literární předlohu ve srovnání s filmovým zpracováním, zpracovávat recenze, eseje, úvahy apod. Dostatečný prostor bude věnován i rakovnické regionální literatuře a aktuálnímu kulturnímu dění.


Literární seminář ve 3. ročníku

 • Světová a česká literatura 1. pol. 20. stol.
 • Klíčová díla a autoři starší doby
 • Analýza a interpretace vybraných uměleckých a neuměleckých textů
 • Výběrové seznámení se současnou literární a filmovou tvorbou
 • Didaktické testy
 • Práce s cvičnými pracovními listy
 • Aktuální kulturní události


Literární seminář ve 4. ročníku

 • Světová a česká literatura od 2. pol. 20. stol.
 • Autoři proudu oficiálního, samizdatového a exilového, problematika normalizace
 • Analýza a interpretace vybraných uměleckých a neuměleckých textů
 • Výběrové seznámení se současnou literární a filmovou tvorbou
 • Rakovnická regionální literatura
 • Didaktické testy
 • Práce s cvičnými pracovními listy
 • Aktuální kulturní události

 

ŠVP

Dokument: Charakteristika volitelného předmětu LIS (pdf)