Literární seminář

Náplň semináře

Literární seminář přináší zájemcům odlišný pohled na literaturu a kulturu obecně než tradiční hodiny českého jazyka a literatury. Na hodinách se studenti stávají nikoli příjemci informací, ale recenzenty, kritiky či autory básnických a prozaických děl. Seminář pracuje s díly,  audionahrávkami a konkrétními knihami. Důraz je kladen na aktivitu studentů důsledně realizovanou seminární formou, prací individuální, skupinovou a kolektivní.

Literární seminář ve 3. ročníku

Studenti se seznámí prostřednictvím řady ukázek s villonskou baladou a sonetem v podobě italské a anglické, sami pak vytvoří oba zmíněné útvary.

V podobě filmových adaptací žáci shlédnou díla J. Váchala, K. J. Erbena, J. K. Šlejhara, L. Klímy, J. Havlíčka, I. Olbrachta, A .Jarryho aj., kriticky zhodnotí literární předlohu ve srovníní s filmovým zpracováním, budou zpracovávat recenze, eseje, úvahy apod.

Několik seminářů bude věnováno známým autorům, jako je např. J .Deml, R. Werner, J. Váchal aj.

Literární seminář ve 4. ročníku

Vlastní literární pokusy budou zastoupeny experimentálními útvary (dadaismus, futurismus, pásmo, kaligrafy aj.) a blues (inspirace Kainarem, Škvoreckým aj.).

Formou filmových adaptací a konkrétních ukázek budou studenti pracovat s autory světové literatury 2. pol. 20. století, s autory českými jak proudu oficiálního, tak samizdatového a exilového (Hrabal, Páral, Neff, Fuks, Kundera, Škvorecký, Kohout aj.).

Seminář propojí rovinu verbální a hudební v podobě básnických textů v hudbě (Kainar, Myšík, Kopta apod.).

Dalším tématem bude problematika normalizace české kultury (A. Brousek – Podivuhodní kouzelníci).

Dostatečný prostor bude věnován i rakovnické regionální literatuře a aktuálnímu kulturnímu dění.

ŠVP

Dokument: Charakteristika volitelného předmětu LIS (pdf)