Aplikace počítačů

Jednoletý seminář APP

Jednoletý volitelný předmět seminář Aplikace počítačů se realizuje ve 4. ročníku čtyřletého gymnázia a 8. ročníku osmiletého studia s dotací 2 hodin týdně. Dále rozvíjí a prohlubuje poznatky získané ve vyučovacím předmětu Informatika (ICT), a přináší také informace z oblastí, které nejsou součástí RVP pro gymnázia.
Seminář jen zaměřen na:

• Vývojové trendy informačních a komunikačních technologií
• Moderní programy s grafickým uživatelským rozhraním
• Použití současného programovacího jazyka a vývojového prostředí
• Výklad na reálných příkladech
• Práce s datovými strukturami
• Práce s daty uloženými v textových souborech
• Tvorba vlastních tříd a objektů
• Tvorba dílčích částí programů
• Databáze, relace, dotazy, formuláře, sestavy
• Webové aplikace, vývojové prostředí


Dvouletý seminář APP

Dvouletý seminář Aplikace počítačů se realizuje ve 3. a 4. ročníku čtyřletého gymnázia a 7. a 8. ročníku osmiletého studia s dotací 2 hodin týdně. Volitelný předmět seminář Aplikace počítačů dále rozvíjí a prohlubuje poznatky získané ve vyučovacím předmětu Informatika (ICT), a přináší také informace z oblastí, které nejsou součástí RVP pro gymnázia.
Seminář jen zaměřen na:

• Vývojové trendy informačních a komunikačních technologií
• Kontingenční tabulky a grafy
• Nástroje pro analýzu dat
• Základy maker a VBA
• Moderní programy s grafickým uživatelským rozhraním
• Použití současného programovacího jazyka a vývojového prostředí
• Výklad na reálných příkladech
• Práce s datovými strukturami
• Práce s daty uloženými v textových souborech
• Tvorba vlastních tříd a objektů
• Tvorba dílčích částí programů
• Databáze, relace, dotazy, formuláře, sestavy
• Webové aplikace, vývojové prostředí

ŠVP

Dokumenty:
Charakteristika volitelného předmětu APP1 (pdf)
Charakteristika volitelného předmětu APP2 (pdf)