Konverzace v německém jazyce

Náplň semináře

Konverzace v německém jazyce – 3. ročník

Obsahem semináře je rozvíjení základních jazykových kompetencí s důrazem na mluvení, poslech a porozumění německému textu a práci s ním.

Cílem semináře je připravit studenty tak, aby zvládli studium německého jazyka na vysoké škole a zároveň se dokázali domluvit v běžných životních situacích s německými mluvčími.

Seminář zahrnuje proniknutí do slovní zásoby a problematiky následujících témat:

Rodina a přátelé, Škola a studium, Volný čas, Kultura, Cestování, Bydlení a bytová kultura, Gastronomie, Zvyky a obyčeje, Móda, Česká republika, Praha, Rakousko, Vídeň a Švýcarsko.

Konverzace v německém jazyce – 4. ročník

Obsahem semináře je rozvíjení a upevňování získaných jazykových kompetencí s důrazem na mluvení, poslech a porozumění německému textu a práci s ním.

Cílem semináře je připravit studenty tak, aby zvládli studium německého jazyka na vysoké škole a zároveň se dokázali domluvit s německými mluvčími v běžných životních situacích i v rámci budoucí profesní kariéry.

Seminář zahrnuje proniknutí do slovní zásoby a problematiky následujících témat: Zdravotnictví, Sdělovací prostředky, Životní prostředí, Počasí, Práce a povolání, Problémy dnešní mládeže, Interkulturní problémy, Evropská unie, SRN, Berlín, Německá literatura (Goethe, Schiller).

ŠVP

Dokument: Charakteristika volitelného předmětu NEJ (pdf)