Průvodce nového studenta

Studentům nastupujícím do prvních ročníků čtyřletého i osmiletého studia a jejich rodičům přinášíme přehled nejdůležitějších informací:


Kontakty: 

e-mail: GZWRA@kr-s.cz, info@gzw.cz

ředitelka školy: PhDr. Zdeňka Voráčková      vorackova@gzw.cz
zástupkyně ředitele: PhDr. Jiřina Košuličová  kosulicova@gzw.cz
výchovná poradkyně: Mgr. Karla Ichová ichova@gzw.cz
třídní učitel třídy C1A: PaedDr. Petr Dyršmíd dyrsmid@gzw.cz
třídní učitelka třídy C1B:      Mgr. Ivana Brabcová brabcova@gzw.cz
třídní učitelka třídy O1: Mgr. Zuzana Skysláková skyslakova@gzw.cz


Informace o škole:

na adrese www.gzw.cz najdete: rozvrh, suplování, kalendář akcí, školní řád a další dokumenty, přístupovou stránku do systému Bakalářijídelní lístek, informace vedení školyúspěchy našich studentů a další


Dotazník:

 • Dotazník ohledně osobních údajů a zdravotní dotazník si můžete stáhnout, případně jej studenti obdrží na začátku školního roku 2021/2022.
 • Dotazník slouží pro potřeby třídního učitele a vedení školy.
 • Na základě tohoto dotazníku vyplní třídní učitel třídní výkaz a kartu žáka v systému Bakaláři.
 • Osobní údaje studentů jsou určeny pouze pro potřeby školy, v žádném případě se nemohou dostat do rukou nepovolaných osob.
 • Studenti by měli vyplněné dotazníky odevzdat třídnímu učiteli do 10.9.2021.

Jídelna:

 • Studenti se stravují v zařízení Školní jídelna Rakovník, příspěvková organizace, Martinovského 270, Rakovník, telefon: 313 512 420.
 • Obědy se platí prostřednictvím čipové karty ISIC.
 • Studenti si vybírají ze tří nabízených jídel.
 • Podrobnější informace o stravování a přihlášku naleznete na webových stránkách www.sjrako.cz.

Šatny:

 • Na začátku školního roku přidělí třídní učitel studentům skříňky.
 • Je potřeba zakoupit si na ně visací zámek (ideální je mít více kopií klíčů).
 • Pro začátek mohou mít všichni studenti jeden rezervní klíč u třídního učitele.
 • V šatnách je umístěn kamerový systém.
 • Studenti zodpovídají za stav skříňky, případná poškození jsou povinni nahradit.
 • Do skříněk není dovoleno cokoliv vylepovat nebo upravovat jejich vzhled.

Vstup do školy:

 • Vstup do školy je řešen ISIC kartou. Jedná se o průkaz studenta, který umožňuje vstup do školy, platbu obědů ve školní jídelně apod., dále pak poskytuje čerpání studentských výhod – vstupy do zámků, nákupy knih, nákup oblečení, slevy na dopravu atd. viz www.isic.cz/slevy.
 • Každému žákovi bude vystavena ISIC karta za poplatek 290,- Kč. Platnost této karty bude od září 2021 do 31. prosince 2022.
 • Každý další rok je nutné pro čerpání studentských výhod zakoupit validační známku za 180,- Kč.
 • Pro vstup do školy a jídelny není zakoupení známky povinné.

Jak si ISIC objednat? 

 • Agendu ISIC v případě jakýchkoliv dotazů vyřídíte telefonicky na 313 251 311 nebo mailem na info@gzw.cz.
 • Vyplňte a vlastnoručně podepište Žádost o vystavení průkazu ISIC.
 • K žádosti přiložte průkazkovou fotografii, kterou z druhé strany čitelně podepište. Pouze ji k žádosti přiložte. NELEPTE!!!!
 • Žádost a fotografii vložte do obálky a vhoďte do schránky ve dveřích Gymnázia Zikmunda Wintra Rakovník nejpozději 9. července 2021.
 • Do 9. července 2021 uhraďte, prosím, poplatek 290 Kč na účet školy 540286329/0800 s variabilním symbolem evidenčního čísla uchazeče, pod kterým je veden v přijímacím řízení. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení žákyně/žáka.
 • Hotový průkaz bude studentům vydáván v termínu (konec srpna 2021), který bude uveřejněn na stránkách školy.
 • Další informace ZDE.

Souhlas rodičů (GDPR):

 • Formulář Souhlas se zpracováním údajů naleznete na našich stránkách spolu s dalšími formuláři a dokumenty v sekci Soubory ke stažení
 • Vyplněný souhlas vložte do obálky a vhoďte do schránky ve dveřích Gymnázia Zikmunda Wintra Rakovník do 27. srpna 2021.

Učebnice pro první ročníky čtyřletého gymnázia

 • Objednávka učebnic na školní rok 2021/2022 probíhá přes systém Librio.
 • Klikněte na http://librio.cz/.
 • Zadejte PIN kód, který Vám zpřístupní seznam platných učebnic pro danou třídu na školní rok 2021/22.
 • PIN kód CY6UN7 je pro objednávku učebnic do 1. ročníku a O5.
 • Otevřenou objednávku je možné upravit individuálně dle potřeby. Učebnice, které již není nutné pořizovat, jednoduše z nabídky odstraňte.
 • Platba za učebnice se provádí buď převodem z účtu anebo kartou online. Částka se připisuje přímo na účet společnosti Taktik, která systém Librio provozuje.
 • Objednané učebnice budou doručeny přímo na GZW Rakovník. Výdej učebnic proběhne ve studovně gymnázia u paní Janecké v prvním patře začátkem školního roku (1. týden v září 2021).
 • Vzhledem k tomu, že objednávky pro všechny žáky budou zpracovány hromadně, je možnost objednání časově omezena do 9. 7. 2021.
 • Podrobný popis služby i s odpověďmi na časté dotazy naleznete TADY.
 • Kdo nechce využít služeb společnosti Taktik (objednávací systém Librio), tak jsou na stránkách školy k dispozici seznamy učebnic na školní rok 2021/2022 pro 1. ročníky čtyřletého gymnázia. 

Pobyt ve škole:

 • Vyučování na naší škole začíná v 7:50 hodin kvůli dostupnosti spojů pro dojíždějící studenty.
 • Student je povinen být ve škole minimálně 10 minut před začátkem vyučování.
 • Škola je pro studenty otevřena od 7:30 hodin a zavírá se v 16:30 hodin.
 • Studenti by se po skončení vyučování měli v budově zdržovat pouze v případě dalších školních aktivit (kroužky, nepovinné předměty).

Klasifikace v Bakalářích:

 • Prostřednictvím systému Bakalář se mohou jak studenti, tak i rodiče průběžně informovat o studijních výsledcích.
 • Během prvního zářijového týdne obdrží studenti i rodiče od třídních učitelů pro připojení k tomuto systému své identifikační číslo.

Adaptační kurz:

 • termín pobytu:6. až 8. 9. 2021
 • místo pobytu: rekreační středisko Soseň
 • Bližší informace k adaptačním kurzům ZDE