Průvodce nového studenta

Studentům nastupujícím do prvních ročníků čtyřletého i osmiletého studia a jejich rodičům přinášíme přehled nejdůležitějších informací:


Kontakty: 

e-mail: GZWRA@kr-s.cz, info@gzw.cz

ředitelka školy: PhDr. Zdeňka Voráčková   vorackova@gzw.cz
zástupkyně ředitelky: Mgr. Alena Vaníková vanikova@gzw.cz
výchovná poradkyně: Mgr. Karla Ichová ichova@gzw.cz
třídní učitelka třídy C1A: Mgr. Táňa Holubová holubova@gzw.cz
třídní učitelka třídy C1B: Mgr. Kateřina Čermáková  cermakova@gzw.cz
třídní učitelka třídy O1: Mgr. Klára Kunftová kunftova@gzw.cz

Informace o škole:

na adrese www.gzw.cz najdete: rozvrh, suplování, kalendář akcí, školní řád a další dokumenty a formuláře, přístupovou stránku do systému Bakaláři, fotogalerii školy, jídelní lístek, informace vedení školyúspěchy našich studentů a další

Dotazníky:

  • Dotazník vám předá třídní učitelka na zahajovací třídní schůzce, případně si je můžete stáhnout:
    dotazník osobních údajů a zdravotní dotazník
  • Dotazník slouží pro potřeby třídního učitele a vedení školy.
  • Na základě tohoto dotazníku vyplní třídní učitel třídní výkaz a kartu žáka v systému Bakaláři.
  • Osobní údaje studentů jsou určeny pouze pro potřeby školy, v žádném případě se nemohou dostat do rukou nepovolaných osob.
  • Studenti by měli vyplněné dotazníky odevzdat třídnímu učiteli do 9. 9. 2022.

Jídelna:

  • Studenti se stravují v zařízení Školní jídelna Rakovník, příspěvková organizace, Martinovského 270, Rakovník, telefon: 313 512 420.
  • Obědy se platí prostřednictvím čipové karty ISIC.
  • Studenti si vybírají ze tří nabízených jídel.
  • Podrobnější informace o stravování a přihlášku naleznete na webových stránkách www.sjrako.cz.

Šatny:

  • Na začátku školního roku přidělí třídní učitel studentům skříňky.
  • Je potřeba zakoupit si na ně visací zámek (ideální je mít více kopií klíčů).
  • Pro začátek mohou mít všichni studenti jeden rezervní klíč u třídního učitele.
  • V šatnách je umístěn kamerový systém.
  • Studenti zodpovídají za stav skříňky, případná poškození jsou povinni nahradit.
  • Do skříněk není dovoleno cokoliv vylepovat nebo upravovat jejich vzhled.

Vstup do školy:

  • Vstup do školy je řešen ISIC kartou. Jedná se o průkaz studenta, který umožňuje vstup do školy, platbu obědů ve školní jídelně apod., dále pak poskytuje čerpání studentských výhod – vstupy do zámků, nákupy knih, nákup oblečení, slevy na dopravu atd. viz www.isic.cz/slevy.
  • Každému žákovi bude vystavena ISIC karta za poplatek 350,- Kč. Platnost této karty bude od září 2022 do 31. prosince 2023.
  • Každý další rok je nutné pro čerpání studentských výhod zakoupit validační známku za 250,- Kč.
  • Pro vstup do školy a jídelny není zakoupení známky povinné.

Jak si ISIC objednat? 

  • Agendu ISIC v případě jakýchkoliv dotazů vyřídíte telefonicky na 313 251 311 nebo mailem na info@gzw.cz.
  • Vyplňte a vlastnoručně podepište Žádost o vystavení průkazu ISIC.
  • K žádosti přiložte průkazkovou fotografii, na kterou z druhé strany čitelně napište jméno a příjmení žákyně/žáka. Pouze ji k žádosti přiložte. NELEPTE!!!!
  • Žádost a fotografii vložte do obálky a vhoďte do schránky ve dveřích Gymnázia Zikmunda Wintra Rakovník nejpozději 8. července 2022.
  • Do 8. července 2022 uhraďte, prosím, poplatek 350 Kč na účet školy 540286329/0800 s variabilním symbolem evidenčního čísla uchazeče, pod kterým je veden v přijímacím řízení. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení žákyně/žáka.
  • Hotový průkaz bude studentům vydáván v termínu (konec srpna 2022), který bude uveřejněn na stránkách školy.

Souhlas rodičů (GDPR):

  • Formulář Souhlas se zpracováním údajů naleznete na našich stránkách spolu s dalšími formuláři a dokumenty v sekci Soubory ke stažení
  • Vyplněný souhlas (pokud jste jej neodevzdali přímo na schůzce) vložte do obálky a vhoďte do schránky ve dveřích Gymnázia Zikmunda Wintra Rakovník do 26. srpna 2022.

Učebnice pro první ročníky čtyřletého gymnázia

  • Objednávka učebnic na školní rok 2022/2023 probíhá přes systém Librio.
  • Klikněte na http://librio.cz/.
  • Zadejte PIN kód, který Vám zpřístupní seznam platných učebnic pro danou třídu na školní rok 2022/23.
  • PIN kód CY6UN7 je pro objednávku učebnic do 1. ročníku a O5.
  • Otevřenou objednávku je možné upravit individuálně dle potřeby. Učebnice, které již není nutné pořizovat, jednoduše z nabídky odstraňte.
  • Platba za učebnice se provádí buď převodem z účtu anebo kartou online. Částka se připisuje přímo na účet společnosti Taktik, která systém Librio provozuje.
  • Objednané učebnice budou doručeny přímo na GZW Rakovník. Výdej učebnic proběhne ve studovně gymnázia u paní Janecké v prvním patře začátkem školního roku (1. týden v září 2022).
  • Vzhledem k tomu, že objednávky pro všechny žáky budou zpracovány hromadně, je možnost objednání časově omezena do 10. 7. 2022.
  • Podrobný popis služby i s odpověďmi na časté dotazy naleznete TADY.
  • Pro toho. kdo nechce využít služeb společnosti Taktik (objednávací systém Librio), jsou na stránkách školy k dispozici seznamy učebnic na školní rok 2022/2023 pro 1. ročníky čtyřletého gymnázia. 

Pobyt ve škole:

  • Vyučování na naší škole začíná v 7:50 hodin kvůli dostupnosti spojů pro dojíždějící studenty.
  • Student je povinen být ve škole minimálně 10 minut před začátkem vyučování.
  • Škola je pro studenty otevřena od 7:30 hodin a zavírá se v 16:30 hodin.
  • Studenti by se po skončení vyučování měli v budově zdržovat pouze v případě dalších školních aktivit (kroužky, nepovinné předměty).

Klasifikace v Bakalářích:

  • Prostřednictvím systému Bakalář se mohou jak studenti, tak i rodiče průběžně informovat o studijních výsledcích.
  • Během prvního zářijového týdne obdrží studenti i rodiče od třídních učitelů pro připojení k tomuto systému své identifikační číslo.

Adaptační kurz:

  • termín pobytu: 
    19. - 21. 9. 2022 (O1)
    21. - 23. 9. 2022 (C1A a C1B)
  • místo pobytu: rekreační středisko Račí Hrad, Jesenice

Klub mladých diváků:

  • nábor do KMD bude probíhat na začátku září