Průvodce nového studenta

Studentům nastupujícím do prvních ročníků čtyřletého i osmiletého studia a jejich rodičům přinášíme přehled nejdůležitějších informací:


Kontakty: 

e-mail: GZWRA@kr-s.cz, info@gzw.cz

ředitelka školy: PhDr. Zdeňka Voráčková      vorackova@gzw.cz
zástupkyně ředitele: PhDr. Jiřina Košuličová  kosulicova@gzw.cz
výchovná poradkyně: Mgr. Karla Ichová ichova@gzw.cz
třídní učitel třídy C1A: PaedDr. Petr Dyršmíd dyrsmid@gzw.cz
třídní učitelka třídy C1B:      Mgr. Ivana Brabcová brabcova@gzw.cz
třídní učitelka třídy O1: Mgr. Zuzana Skysláková skyslakova@gzw.cz


Informace o škole:

na adrese www.gzw.cz najdete: rozvrh, suplování, kalendář akcí, školní řád a další dokumenty, přístupovou stránku do systému Bakalářijídelní lístek, informace vedení školyúspěchy našich studentů a další


Dotazník:

Dotazník ohledně osobních údajů a zdravotní dotazník si můžete stáhnout, případně jej studenti obdrží na začátku školního roku 2021/2022.
Dotazník slouží pro potřeby třídního učitele a vedení školy.
Na základě tohoto dotazníku vyplní třídní učitel třídní výkaz a kartu žáka v systému Bakaláři
Osobní údaje studentů jsou určeny pouze pro potřeby školy, v žádném případě se nemohou dostat do rukou nepovolaných osob.
Studenti by měli vyplněné dotazníky odevzdat třídnímu učiteli do 10.9.2021.

Jídelna:

Studenti se stravují v zařízení Školní jídelna Rakovník, příspěvková organizace, Martinovského 270, Rakovník, telefon: 313 512 420
Obědy se platí prostřednictvím čipové karty ISIC.
Studenti si vybírají ze tří nabízených jídel.
Podrobnější informace o stravování a přihlášku naleznete na webových stránkách www.sjrako.cz.

Šatny:

Na začátku školního roku přidělí třídní učitel studentům skříňky.
Je potřeba zakoupit si na ně visací zámek (ideální je mít více kopií klíčů).
Pro začátek mohou mít všichni studenti jeden rezervní klíč u třídního učitele.
V šatnách je umístěn kamerový systém.
Studenti zodpovídají za stav skříňky, případná poškození jsou povinni nahradit.
Do skříněk není dovoleno cokoliv vylepovat nebo upravovat jejich vzhled.

Vstup do školy:

Vstup do školy je řešen ISIC kartou. Jedná se o průkaz studenta, který umožňuje vstup do školy, platbu obědů ve školní jídelně apod., dále pak poskytuje čerpání studentských výhod – vstupy do zámků, nákupy knih, nákup oblečení, slevy na dopravu atd. viz www.isic.cz/slevy.
Každému žákovi bude vystavena ISIC karta za poplatek 290,- Kč. Platnost této karty bude od září 2021 do 31. prosince 2022.
Každý další rok je nutné pro čerpání studentských výhod zakoupit validační známku za 180,- Kč.
Pro vstup do školy a jídelny není zakoupení známky povinné.

Jak si ISIC objednat?

Agendu ISIC v případě jakýchkoliv dotazů vyřídíte telefonicky na 313 251 311 nebo mailem na info@gzw.cz
Vyplňte a vlastnoručně podepište Žádost o vystavení průkazu ISIC. K žádosti přiložte průkazkovou fotografii, kterou z druhé strany čitelně podepište. Pouze ji k žádosti přiložte. NELEPTE!!!!
Žádost a fotografii vložte do obálky a vhoďte do schránky ve dveřích Gymnázia Zikmunda Wintra Rakovník nejpozději 9. července 2021.
Do 9. července 2021 uhraďte, prosím, poplatek 290 Kč na účet školy 540286329/0800 s variabilním symbolem evidenčního čísla uchazeče, pod kterým je veden v přijímacím řízení. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení žákyně/žáka.
Hotový průkaz bude studentům vydáván v termínu (konec srpna 2021), který bude uveřejněn na stránkách školy.
Další informace ZDE.

Souhlas rodičů (GDPR):

Formulář Souhlas se zpracováním údajů naleznete na našich stránkách v sekci Ke stažení – Formuláře – GDPR.
Vyplněný souhlas vložte do obálky a vhoďte do schránky ve dveřích Gymnázia Zikmunda Wintra Rakovník do 27. srpna 2021.

Učebnice pro první ročníky čtyřletého gymnázia

Objednávka učebnic na školní rok 2021/2022 probíhá přes systém Librio.
Postup objednávky: 
Klikněte na http://librio.cz/.
Zadejte PIN kód, který Vám zpřístupní seznam platných učebnic pro danou třídu na školní rok 2021/22.
PIN kód CY6UN7 je pro objednávku učebnic do 1. ročníku a O5.
Otevřenou objednávku je možné upravit individuálně dle potřeby. Učebnice, které již není nutné pořizovat, jednoduše z nabídky odstraňte.
Platba za učebnice se provádí buď převodem z účtu anebo kartou online. Částka se připisuje přímo na účet společnosti Taktik, která systém Librio provozuje.
Objednané učebnice budou doručeny přímo na GZW Rakovník. Výdej učebnic proběhne ve studovně gymnázia u paní Janecké v prvním patře začátkem školního roku (1. týden v září 2021).
Vzhledem k tomu, že objednávky pro všechny žáky budou zpracovány hromadně, je možnost objednání časově omezena do 9. 7. 2021.
Podrobný popis služby i s odpověďmi na časté dotazy naleznete TADY
Kdo nechce využít služeb společnosti Taktik (objednávací systém Librio), tak jsou na stránkách školy k dispozici seznamy učebnic na školní rok 2021/2022 pro 1. ročníky čtyřletého gymnázia. 

Pobyt ve škole:

Vyučování na naší škole začíná v 7:50 hodin kvůli dostupnosti spojů pro dojíždějící studenty.
Student je povinen být ve škole minimálně 10 minut před začátkem vyučování.
Škola je pro studenty otevřena od 7:30 hodin a zavírá se v 16:30 hodin.
Studenti by se po skončení vyučování měli v budově zdržovat pouze v případě dalších školních aktivit (kroužky, nepovinné předměty).

Klasifikace v Bakalářích:

Prostřednictvím systému Bakalář se mohou jak studenti, tak i rodiče průběžně informovat o studijních výsledcích.
Během prvního zářijového týdne obdrží studenti i rodiče od třídních učitelů pro připojení k tomuto systému své identifikační číslo.

Adaptační kurz:

termín pobytu:6. až 8. 9. 2021
místo pobytu: rekreační středisko Soseň
Bližší informace k adaptačním kurzům ZDE