Průvodce nového studenta

PRŮVODCE NENÍ ZATÍM ZCELA AKTUALIZOVÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Studentům nastupujícím do prvních ročníků čtyřletého i osmiletého studia a jejich rodičům přinášíme přehled nejdůležitějších informací:

Kontakty: 

e-mail: GZWRA@kr-s.cz, info@gzw.cz

ředitelka školy: PhDr. Zdeňka Voráčková   vorackova@gzw.cz
zástupkyně ředitelky: Mgr. Alena Vaníková vanikova@gzw.cz
výchovná poradkyně: Mgr. Karla Ichová ichova@gzw.cz
třídní učitelka třídy C1A: Mgr. Romana Parkmanová parkmanova@gzw.cz
třídní učitelka třídy C1B: Mgr. Hedvika Kindlová kindlova@gzw.cz
třídní učitelka třídy O1: Mgr. Anna Kodymová kodymova@gzw.cz

Informace o škole:

na adrese www.gzw.cz najdete: rozvrh, suplování, kalendář akcí, školní řád a další dokumenty a formuláře, přístupovou stránku do systému Bakaláři, fotogalerii školy, jídelní lístek, informace vedení školyúspěchy našich studentů a další

Dotazníky:

 • Dotazníky vám předá třídní učitelka na zahajovací třídní schůzce, případně si je můžete stáhnout:
  dotazník osobních údajů a zdravotní dotazník
 • Dotazníky slouží pro potřeby třídního učitele a vedení školy.
 • Na základě dotazníků vyplní třídní učitel třídní výkaz a kartu žáka v systému Bakaláři.
 • Osobní údaje studentů jsou určeny pouze pro potřeby školy, v žádném případě se nemohou dostat do rukou nepovolaných osob.
 • Studenti by měli vyplněné dotazníky odevzdat třídnímu učiteli do 9. 9. 2024.

Jídelna:

 • Studenti se stravují v zařízení Školní jídelna Rakovník, příspěvková organizace, Martinovského 270, Rakovník, telefon: 313 512 420.
 • Obědy se vydávají s využitím čipové karty ISIC.
 • Studenti si vybírají ze tří nabízených jídel.
 • Podrobnější informace o stravování a přihlášku naleznete na webových stránkách školní jídelny www.sjrako.cz. Přihláška je vám k dispozici také na našich stránkách (zde).

Šatny:

 • Na začátku školního roku přidělí třídní učitel studentům skříňky.
 • Je potřeba zakoupit si na ně visací zámek (ideální je mít více kopií klíčů).
 • Pro začátek mohou mít všichni studenti jeden rezervní klíč u třídního učitele.
 • V šatnách je umístěn kamerový systém.
 • Studenti zodpovídají za stav skříňky, případná poškození jsou povinni nahradit.
 • Do skříněk není dovoleno cokoliv vylepovat nebo upravovat jejich vzhled.

Vstup do školy:

Naše škola vydává svým studentům mezinárodní studentský průkaz ISIC. Tento průkaz je především identifikačním dokladem, který potvrzuje studium na naší škole, ale rovněž funguje jako mezinárodně uznávaný doklad studenta, akceptovaný ve 130 zemích světa (včetně všech členských zemí EU), a také jako průkaz využitelný pro zhruba 2.000 různých slev a výhod v ČR. ISIC je také neocenitelnou pomůckou při cestování – v zahraničí bude ISIC uznán na více než sto dvaceti pěti tisících místech. 

 • Vstup do školy je řešen ISIC kartou. Jedná se o průkaz studenta, který umožňuje vstup do školy, vyzvednutí obědů ve školní jídelně apod., dále pak poskytuje čerpání studentských výhod – vstupy do zámků, nákupy knih, nákup oblečení, slevy na dopravu atd. viz www.isic.cz/slevy.
 • Každému žákovi bude vystavena ISIC karta za poplatek 350,- Kč. Platnost této karty bude od září 2024 do 31. prosince 2025.
 • Každý další rok je nutné pro čerpání studentských výhod zakoupit validační známku za 250,- Kč.
 • Pro vstup do školy a jídelny není zakoupení známky povinné.
 • Stažením aplikace ALIVE APP získáte digitální verzi průkazu a všechny výhody ISIC mít stále po ruce. U obchodníků se již začíná zavádět digitální ověření průkazu pomocí skenování QR kódu zobrazeného v mobilním telefonu.

Jak si ISIC objednat?

 • Agendu ISIC v případě jakýchkoliv dotazů vyřídíte telefonicky na 313 251 311 nebo mailem na info@gzw.cz.
 • Vyplňte a vlastnoručně podepište Žádost o vystavení průkazu ISIC.
 • K žádosti přiložte průkazkovou fotografii, na kterou z druhé strany čitelně napište jméno a příjmení žákyně/žáka. Pouze ji k žádosti přiložte. NELEPTE!!!!
 • Žádost a fotografii vložte do obálky a vhoďte do schránky ve dveřích Gymnázia Zikmunda Wintra Rakovník nejpozději 4. července 2024.
 • Do 4. července 2024 uhraďte, prosím, poplatek 350 Kč na účet školy 540286329/0800 s variabilním symbolem registračního čísla uchazeče, pod kterým byl veden v přijímacím řízení v systému DiPSy. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení žákyně/žáka.
 • Plastový průkaz bude studentům vydáván v termínu (konec srpna 2024), který bude uveřejněn na stránkách školy. 

Souhlas rodičů (GDPR):

 • Formulář Souhlas se zpracováním údajů naleznete na našich stránkách spolu s dalšími formuláři a dokumenty v sekci Soubory ke stažení
 • Vyplněný souhlas (pokud jej neodevzdáte přímo na úvodní schůzce) vložte do obálky a vhoďte do schránky ve dveřích Gymnázia Zikmunda Wintra Rakovník do 2. 9. 2024.

Učebnice:

 • Žákům, kteří plní povinnou školní docházku na nižším stupni osmiletého gymnázia, jsou učebnice zapůjčeny školou. V některých předmětech si žáci pořizují pracovní sešity (bude upřesněno na začátku školního roku)
 • Žáci čtyřletého gymnázia si učebnice pořizují sami. Seznam doporučených učebnic zde.

Pobyt ve škole:

 • Vyučování na naší škole začíná v 7:50 hodin kvůli dostupnosti spojů pro dojíždějící studenty.
 • Student je povinen být ve škole minimálně 10 minut před začátkem vyučování.
 • Škola je pro studenty otevřena od 6:30 hodin a zavírá se v 16:00 hodin.
 • Studenti by se po skončení vyučování měli v budově zdržovat pouze v případě dalších školních aktivit (kroužky, nepovinné předměty).

Klasifikace v Bakalářích:

 • Prostřednictvím systému Bakalář se mohou jak studenti, tak i rodiče průběžně informovat o studijních výsledcích.
 • Během prvního zářijového týdne obdrží studenti i rodiče od třídních učitelů pro připojení k tomuto systému své identifikační číslo.

Adaptační kurz:

 • termín pobytu: 
  Třída O1: 4. - 6. 9. 2023 (Frančová (?), Rédlová, Ichová) 
  Třídy C1A a C1B: 6. - 8. 9. (Lásková, Voříšková, Rédlová, Ichová)
 • místo pobytu: rekreační středisko Račí Hrad, Jesenice
 • podrobné informace, přihláška, bezinfekčnost:
  Adaptační kurz O1
  Adaptační kurz C1A
  Adaptační kurz C1B

Klub mladých diváků:

 • nábor do KMD bude probíhat na začátku září - více informací zde