Lyžařské kurzy

Lyžařské kurzy 2021/22 se uskuteční se ve Špindlerově Mlýně v Krkonoších, penzion Horalka, info: https://pensionhoralka.cz) v termínech:

1. termín: 23. - 28. 1. 2022 O6 + C2A

2. termín: 20. - 25. 3. 2022 O3 + C2B 

Předběžná cena kurzu je 4500 Kč (tj. doprava, ubytování, stravování, doprava rolbou).

Cena nezahrnuje skipas. Aktuální ceník skipasů je dostupný na ceník skipasů 2022


Přihláška se stává závaznou po zaplacení zálohy ve výši 2500,- do 30.9.2021, celou částku je pak nutno doplatit do 30.11. 2021 bankovním převodem.

Vyplněnou přihlášku je nutno odevzdat do 22.9.2021 v kabinetě TV č. 01.

Vzhledem k vysokému počtu studentů v daných třídách a omezené kapacitě míst v autobuse a ubytovacím zařízení, upozorňuji na důležitost pořadí odevzdání přihlášky.

Po odevzdání přihlášky student obdrží číslo účtu a variabilní symbol pod kterým bude možné platbu provést a to do již zmiňovaného termínu 30.9.2021.

Při odhlášení před akcí, Vám v případě neobsazení místa náhradníkem bude vrácena částka dle stornovacích podmínek stanovených majitelem ubytovacího zařízení.

Storno podmínky:

30 dnů před odjezdem 10% z částky
21 dnů před odjezdem 30% z částky
14 dnů před odjezdem 50% z částky
7 dnů před odjezdem 75% z částky
6 a méně dnů 100% z částky

Mimořádné storno podmínky pro případ neočekávaných okolností spojených s covid 19, byly v loňském roce stanoveny takto….:

V případě, že dojde k uzavření objektu z nepředvídatelných důvodů. V takovém případě odstoupení od smlouvy je ubytovatel povinen vrátit zálohu v plné výši.

Ubytovatel i objednatel jsou dále oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, že:

a) konání pobytu nebude možné z důvodu epidemiologických opatření vyhlášených Vládou ČR, Ministerstvem zdravotnictví, popřípadě hygienickou stanicí,

b) třída či třídy, jež se měly pobytu účastnit, jsou v karanténě.

V případě nařízené karantény, nebo z důvodu epidemiologických opatření vyhlášených Vládou ČR, Ministerstvem zdravotnictví, popřípadě hygienickou stanicí, v termínu delším než 14 dní před nástupem je ubytovatel povinen vystavit na uhrazenou částku voucher s platností 12 měsíců. Ve lhůtě kratší než 14 dní před nástupem jsou storno poplatky 50% z již zaplacené zálohy a na dalších 50% uhrazené zálohy je ubytovatel povinen vystavit voucher s platností 12 měsíců.

Náhradní termín v dalším roce nebude studentům umožněn, uložené peníze ve voucheru, budou studentům vyplaceny v době vybírání zálohy na lyžařský kurz konající se v následujícím roce.

V případě, že nebude možné z epidemiologických důvodů konat další pobyt ani v termínu uvedeném na voucheru, voucher pozbývá platnosti bez nároku objednatele na vrácení poskytnutého plnění.

Děkujeme za pochopení Z. Skysláková a E. Dux, vyučující TV.

S případnými dotazy se obracejte na tel.č. 313251333, kabinet TV

Přihláška ZDE