Lyžařské kurzy

Lyžařské kurzy 2021/22 se uskuteční se ve Špindlerově Mlýně v Krkonoších, penzion Horalka, info: https://pensionhoralka.cz) v termínech:

23. - 28. 1. 2022 – O6+C2?

13. 3. – 18. 3. 2022 – O3+C2?

Konkrétní termín pro jednotlivé třídy druhého ročníku (C2A, C2B) bude stanoven až po zjištění počtu přihlášených v daných třídách. (z důvodu nepředvídatelného zájmu a naplnění jednotlivých kurzů)

Předběžná cena kurzu je 4500 Kč (tj. doprava, ubytování, stravování, doprava rolbou).

Cena nezahrnuje skipas. (Informace o ceně skipasu bude doplněna dle aktuálního ceníku)


Přihláška se stává závaznou po zaplacení zálohy ve výši 2500,- do 30.9.2021, celou částku je pak nutno doplatit do 30.11. 2021 bankovním převodem.

Vyplněnou přihlášku je nutno odevzdat do 22.9.2021 v kabinetě TV č. 01.

Vzhledem k vysokému počtu studentů v daných třídách a omezené kapacitě míst v autobuse a ubytovacím zařízení, upozorňuji na důležitost pořadí odevzdání přihlášky.

Po odevzdání přihlášky student obdrží číslo účtu a variabilní symbol pod kterým bude možné platbu provést a to do již zmiňovaného termínu 30.9.2021.

Při odhlášení před akcí, Vám v případě neobsazení místa náhradníkem bude vrácena částka dle stornovacích podmínek stanovených majitelem ubytovacího zařízení.

Storno podmínky:

30 dnů před odjezdem 10% z částky
21 dnů před odjezdem 30% z částky
14 dnů před odjezdem 50% z částky
7 dnů před odjezdem 75% z částky
6 a méně dnů 100% z částky

Mimořádné storno podmínky pro případ neočekávaných okolností spojených s covid 19, byly v loňském roce stanoveny takto….:

V případě, že dojde k uzavření objektu z nepředvídatelných důvodů. V takovém případě odstoupení od smlouvy je ubytovatel povinen vrátit zálohu v plné výši.

Ubytovatel i objednatel jsou dále oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, že:

a) konání pobytu nebude možné z důvodu epidemiologických opatření vyhlášených Vládou ČR, Ministerstvem zdravotnictví, popřípadě hygienickou stanicí,

b) třída či třídy, jež se měly pobytu účastnit, jsou v karanténě.

V případě nařízené karantény, nebo z důvodu epidemiologických opatření vyhlášených Vládou ČR, Ministerstvem zdravotnictví, popřípadě hygienickou stanicí, v termínu delším než 14 dní před nástupem je ubytovatel povinen vystavit na uhrazenou částku voucher s platností 12 měsíců. Ve lhůtě kratší než 14 dní před nástupem jsou storno poplatky 50% z již zaplacené zálohy a na dalších 50% uhrazené zálohy je ubytovatel povinen vystavit voucher s platností 12 měsíců.

Náhradní termín v dalším roce nebude studentům umožněn, uložené peníze ve voucheru, budou studentům vyplaceny v době vybírání zálohy na lyžařský kurz konající se v následujícím roce.

V případě, že nebude možné z epidemiologických důvodů konat další pobyt ani v termínu uvedeném na voucheru, voucher pozbývá platnosti bez nároku objednatele na vrácení poskytnutého plnění.

Děkujeme za pochopení Z. Skysláková a E. Dux, vyučující TV.

S případnými dotazy se obracejte na tel.č. 313251333, kabinet TV

Přihláška ZDE