Plán práce

Gymnázium Zikmunda Wintra je všeobecně vzdělávací školou zřizovanou Středočeským krajem. Naší prioritou je tradičně příprava žáků na budoucí studium na vysokých školách a vyšších odborných školách. Tomuto cíli věnujeme velkou pozornost, stejně tak mravní, rozumové, estetické a kulturní výchově. Snažíme se poskytnout co nejlepší pracovní podmínky studentům a učitelům, aby výchovné a vzdělávací cíle mohly být bez problémů plněny.

Dokument:

Plán práce (pdf)