Minimální preventivní program

Osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj sociálně komunikativních dovedností našich studentů je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu na našem gymnáziu. Jeho součástí je i krizový plán školy.

Dokumenty:

Minimální preventivní program (pdf)
Krizový plán školy (pdf)