Základní informace o školní knihovně

Školní knihovna a studovna poskytuje své služby studentům našeho gymnázia od roku 1996. Nachází se v prvním patře školy a náleží k ní také sklad beletrie. Knihovna je otevřena po celý pracovní týden (od pondělí do středy 7:30 – 16:00, ve čtvrtek a v pátek je otevírací doba kratší). O knihovnu i návštěvníky se zde stará po celý den knihovnice Ivana Janecká.

Pro studenty jsou v knihovně k dispozici tři počítače s internetem, tiskárna a kopírka. Výpůjční služby jsou zdarma, použití tiskárny a kopírky je zpoplatněno.

Knihovna disponuje více jak 15 000 svazky knih. Je zaměřena především na odbornou literaturu, nicméně v současné době nabízí i více jak 3 000 svazků beletrie. Zároveň knihovna odebírá noviny a časopisy (regionální i odborné). Z více jak deseti titulů zmiňme například časopis 21. století. K nahlédnutí jsou zde i nejlepší ročníkové práce studentů třetích ročníků.

Studenti mají k dispozici celoroční burzu učebnic (prodávají a nabízejí si mezi sebou starší učebnice). Budoucím maturantům poskytujeme informace o vysokých školách prostřednictvím materiálů VŠ, které jsou knihovnou shromažďovány. Knihovna je využívána i v rámci vyučovacích předmětů a seminářů.

K oživení činnosti plánujeme i nadále spoustu rozmanitých akcí. Doufám, že si na akce pořádané školní knihovnou najde cestu více a více studentů. Prosím dobrovolníky, kteří by rádi pomáhali při těchto akcích, aby se přihlásili ve školní knihovně.

O novinkách a akcích knihovny jsou studenti pravidelně informováni na školním webu.

Ivana Janecká - školní knihovna