Školní řád

Budova GZWR

Rozhodnutí každého studenta studovat na gymnáziu Zikmunda Wintra v Rakovníku je dobrovolné. Přijetí ke studiu proto na jedné straně zavazuje všechny studenty k plnění povinností stanovených tímto školním řádem, na straně druhé jim zaručuje dodržení všech jejich práv v tomto řádu vymezených.

Dokumenty:

Školní řád (pdf)
Dodatek ke školnímu řádu - online výuka (pdf)