Fyzikální seminář

Náplň semináře:

Seminář z fyziky je nabízen studentům 3. a 4. ročníků GZW, kteří potřebují přírodovědné vzdělání při své další profilaci, tedy budoucím studentům matematicko-fyzikální fakulty, pedagogické fakulty obor fyzika, ČVUT, zemědělské fakulty, ale i přírodovědné či lékařské fakulty.

Jeho náplní je ucelení, prohloubení a sjednocení znalostí získaných při základním studiu fyziky na gymnáziu. Dále pak připravuje studenty k maturitní zkoušce z fyziky a k přijímacím zkouškám z fyziky na vysoké školy. K tomu využívá všech dostupných materiálů vydávaných jednotlivými vysokými školami i státními institucemi zabývajícími se vysokoškolským vzděláváním.

Kapitoly k prohloubení:

Mechanika hmotného bodu a těles
Molekulární fyzika a termika
Mechanické kmitání a vlnění
Elektromagnetické pole
Elektromagnetické záření
Optika
Atomy
Kvanta a vlny

Nadstavbové kapitoly:

Astrofyzika
Speciální teorie relativity
Aplikace fyziky v ostatních oborech
Dějiny fyziky
Využití matematického aparátu ve fyzice

ŠVP

Dokument: Charakteristika volitelného předmětu Seminář z fyziky (pdf)