Učební plány

Praktická část Fyzikální olympiády  

Učební plán všeobecného čtyřletého gymnázia

PŘEDMĚT

I.

II.

III.

IV.

Český jazyk a literatura 3 4 4 4
Anglický jazyk 3 3 3 4
Druhý cizí jazyk (NEJ, FRJ, SPJ, RUJ) 3 3 3 3
Dějepis 2 2 2 2
Základy společenských věd 2 1 2 2
Matematika 4 4 4 3
Fyzika 2 2 2 2
Praktická cvičení z fyziky 1 0 1 0
Chemie 2 2 2 2
Praktická cvičení z chemie 0 1 1 0
Biologie 2 2 2 2
Praktická cvičení z biologie 1 1 0 0
Zeměpis 2 2 1 1
Informatika 2 2 0 0
Tělesná výchova 2 2 2 2
Hudební nebo výtvarná výchova 2 2 0 0
Výběrový předmět I 0 0 2 2
Výběrový předmět II 0 0 2 2
Výběrový předmět III 0 0 0 2

celkem

33

33

33

33

Předávání maturitních vysvědčení  

Učební plán všeobecného osmiletého gymnázia

PŘEDMĚT

O1

O2

O3

O4

O5

O6

O7

O8

CJL

4

4

4

4

3

4

4

4

ANJ

4

4

3

4

3

3

3

4

2 cizí jazyk
(NEJ, FRJ, SPJ, RUJ)

2

3

3

3

3

3

3

3

DEJ

2

2

2

2

2

2

2

2

OBV

2

1

1

2

- - -  -
ZSV -  - - -

2

1

2

2

MAT

5

4

4

4

4

4

4

3

LAB

1

- -

1

- - - -
FYZ

1

2

2

2

3

2

3

2

CHE

-

1

2

2

2

3

3

2

BIO

2

2

2

1

3

3

2

2

ZMP

2

1

2

2

2

2

1

1

IVT/ICT

1

1

1

1

2

2

-

-

TV

2

2

2

2

2

2

2

2

EVV, EVH

2

3

2

2

2

2

- -

Volitelný předmět I.

-

-

-

- - -

2

2

Volitelný předmět II.

-

-

-

- - -

2

2

Volitelný předmět III.

-

-

-

- - - -

2

celkem

30

30

30

32

33

33

33

33