Harmonogram maturitní zkoušky pro školní rok 2022/2023

 

30. 10. 2022

Zveřejnění témat pro profilovou maturitní zkoušku

30. 10. 2022

Zveřejnění modelu maturitní zkoušky

30. 10. 2022

Zveřejnění nabídky maturitních předmětů

30. 10. 2022

Zveřejnění kritérií hodnocení profilové části MZ

1. 12. 2022

Podání přihlášky k maturitní zkoušce v jarním období 2023

1. 12. 2022

Odevzdání doporučení od školského poradenského zařízení pro přiznání uzpůsobení podmínek MZ (PUP) společně s přihláškou

15. 1. 2023

Jednotné zkušební schéma (rozvrh konání zkoušek společné části MZ)

31. 3. 2023

Odevzdání seznamu literárních děl k profilové zkoušce CJL

31. 3. 2023

Jmenování členů maturitní komise

31. 3. 2023

Podání žádosti o nahrazení zkoušky z cizího jazyka standardizovanou jazykovou zkouškou (přílohou je ověřená kopie certifikátu)

31. 3. 2023

Cermat vydá kritéria hodnocení společné části MZ

3. 4. 2023

Písemná práce z českého jazyka

4. 4. 2023

Písemná práce z anglického jazyka

5. 4. 2023

Písemná práce z druhého cizího jazyka (RUJ, NEJ, SPJ)

24. 4. 2023

Uzavření klasifikace maturitních ročníků

26. 4. 2023

Pedagogická rada pro maturitní ročníky

25. 4. 2023

Harmonogram profilových maturitních zkoušek

28. 4. 2023

Výroční vysvědčení za 4. ročník, resp. oktávu

2. 5. – 5. 5. 2023

Didaktické testy společné části MZ

8. 5. – 15. 5. 2023

Přípravný týden maturitních ročníků („svatý týden“)

15. 5. 2023

Výsledky didaktických testů společné části MZ

16. 5. – 19. 5. 2023

Profilové maturitní zkoušky

25. 5. 2023

Slavnostní vydání maturitního vysvědčení

 Podzimní maturitní zkouška 2023

26. 6. 2023

Podání přihlášky k maturitní zkoušce v podzimním období 2023 (opravné a náhradní zkoušky)

26. 6. 2023

Odevzdání seznamu literárních děl k profilové zkoušce CJL

26. 6. 2023

Odevzdání doporučení od školského poradenského zařízení pro přiznání uzpůsobení podmínek MZ (PUP) společně s přihláškou

30. 6. 2023

Podání žádosti o nahrazení zkoušky z cizího jazyka standardizovanou jazykovou zkouškou (přílohou je ověřená kopie certifikátu)

15. 8. 2023

Jednotné zkušební schéma pro podzimní MZ (rozvrh konání zkoušek společné části MZ)

28. 8. 2023

Jmenování členů maturitní komise pro podzimní MZ

1. 9. – 10. 9.  2023

Didaktické testy společné části MZ v podzimní MZ

10. 9. 2023

Výsledky didaktických testů

11. 9. 2023

Opravná písemná práce z českého jazyka

12. 9. 2023

Opravná písemná práce z cizího jazyka

13. 9. 2023

Profilová maturitní zkouška

15. 9. 2023

Vydání maturitního vysvědčení