Konverzace v anglickém jazyce

Náplň semináře

KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE - JAZYKOVÁ ÚROVEŇ B1 PODLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE PRO JAZYKY

Procvičování, opakování a doplnění učiva z minulých let výuky z anglického jazyka, ve snaze utvořit pevný základ pro další studium směřující k úspěšnému zvládnutí státní maturity a jiných zkoušek.

Učitel pracuje s tématy běžného života a jejich řazení závisí na konkrétních potřebách skupiny a zvolených materiálech k výuce.

KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE - JAZYKOVÁ ÚROVEŇ B2 PODLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE PRO JAZYKY

Rozvíjení dovedností potřebných ke zvládnutí státní maturity a dalších zkoušek na této jazykové úrovni. Odborná témata podle potřeb a zaměření studentů

Odpovídá tematickým okruhům vyhlášeným školou pro státní a školní maturitu z anglického jazyka a témata komentující aktuální společenskou situaci a vědu. Řazení závisí na vyučujícím a dané skupině

KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE - JAZYKOVÁ ÚROVEŇ C1 PODLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE PRO JAZYKY - PŘÍPRAVA NA FCE

Abstraktní a odborná témata, delší odborné texty a poslechy.
Učitel využívá filmy v původním znění, originální literaturu a tisk, britské a americké zpravodajství na internetu

Učitel pracuje s odbornými a abstraktními tématy. Jejich řazení záleží na konkrétní potřebě skupiny.

Studenti pracují s učebnicí, která je připravuje na mezinárodní zkoušky.

ŠVP

Dokument: Charakteristika volitelného předmětu AJK (pdf)