Europass

Europass je dodatek k maturitnímu vysvědčení v cizím jazyce (více ZDE). Je vhodný pro toho, kdo potřebuje doložit překlad maturitního vysvědčení v cizím jazyce, např. zahraniční zaměstnavatel, škola apod.

Bývá třeba doložit originál (resp. úředně ověřenou kopii) maturitního vysvědčení, český překlad a cizojazyčný překlad. 
Pozor, tiskněte jen za školní rok, ve kterém bylo vydáno maturitní vysvědčení.