Dějepisný seminář

Náplň semináře

Dějepisný seminář - 3. ročník: 
XX. století v českých dějinách

 • Vznik Československa a období první republiky
 • Doba protektorátu
 • Kolaps demokracie, období 1945-1948
 • Léta 1948-1968
 • Od normalizace k listopadu 1989
 • Regionální dějiny

  - politické, společenské, kulturní dění doby, významné osobnosti, ekonomický vývoj, dobové aféry, sportovní události aj…
  - filmové dokumenty, práce s historickými prameny
  - spolupráce s dalšími institucemi (muzea, archivy, JSNS apod…)


Dějepisný seminář - 4. ročník:
Vybrané kapitoly z dějin 20. století

 • Evropa a svět mezi válkami

  - 2. sv. válka a její důsledky
  - Studená válka a její projevy
  - Dekolonizace a problémy tzv. třetího světa, ohniska napětí
  - Sjednocení Evropy

ŠVP

Dokument: Charakteristika volitelného předmětu DES (pdf)