Dějepisný seminář

Náplň semináře

Dějepisný seminář - 3. ročník: 
Dějiny kultury a vědy

Kultura a způsob života od starověku po současnost s důrazem na 19. a 20. století.
- Architektura
- Způsob bydlení
- Rodina
- Výchova a vzdělání
- Odpočinek a zábava

Dějiny vědy a techniky od starověku po současnost s důrazem na průmyslovou technicko-vědeckou vědecko-technickou revoluci.
Hlavní objevy a vynálezy. Osobnosti.

Dějepisný seminář - 4. ročník:
Vybrané kapitoly z dějin 20. století

Evropa a svět mezi válkami
- 2. sv. válka a její důsledky
- Studená válka a její projevy
- Dekolonizace a problémy tzv. třetího světa, ohniska napětí
- Sjednocení Evropy

ČSR – mezníky v historii: 1918, 1938, 1968, 1989

ŠVP

Dokument: Charakteristika volitelného předmětu DES (pdf)