Národní srovnávací zkoušky

Národní srovnávací zkoušky (NSZ) nahrazují nebo doplňují přijímací zkoušky na desítky vysokých škol v České republice a na Slovensku. Probíhají šestkrát ročně na mnoha místech i online. Přihlásíte se sami kdykoliv, i před přihlášením na VŠ. Počítá se jen váš nejlepší výsledek. S jedním výsledkem se dostanete na desítky fakult.


Oficiální web SCIO: https://www.scio.cz/nsz/
Neoficiální web - cvičné testy SCIO a modelové úlohy s návody: https://oscio.cz/