SRPDŠ

 
Vážení rodiče, studenti, přátelé školy,

vzhledem ke změně, která souvisí s přijetím zákona č.89/2012 Sb, občanského zákoníku v oblasti úpravy neziskových organizací, došlo k zániku Sdružení rodičů při našem Gymnáziu. Na základě zájmu rodičů, studentů a pedagogů vznikl po dohodě s vedením školy nový Spolek rodičů a přátel dětí a školy při Gymnáziu Zikmunda Wintra Rakovník. Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku, má své IČO, sídlo, e-mailovou adresu, bankovní účet, datovou schránku. Účelem Spolku je podpora činnosti a rozvoje Gymnázia Zikmunda Wintra Rakovník a ochrana zájmů jeho žáků. Bude materiálně podporovat výchovně vzdělávací, sportovní, poznávací a další aktivity studentů prostřednictvím spolupráce s vedením školy. Případné podněty, připomínky, informace můžete komunikovat na e-mail spolekgzw@seznam.cz.

Děkujeme.

 

SRPDŠ

Spolek rodičů a přátel dětí a školy při Gymnáziu Zikmunda Wintra Rakovník je dobrovolným, veřejně prospěšným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů/zákonných zástupců dětí i všech, kteří se zajímají o výchovu a vzdělávání žáků školy.

Účelem Spolku je podpora činnosti a rozvoje Gymnázia Zikmunda Wintra Rakovník a ochrana zájmů jejich žáků, správa prostředků Spolku a materiální podpora výchovně vzdělávací činnosti školy.

IČO: 04863984

Sídlo: Žižkovo nám. 186, 269 01 Rakovník

e-mail: spolekgzw@seznam.cz

telefon: 736127788 (Lucie Fischerová)

číslo účtu: 274163704/0300


Výkonný orgán - Rada Spolku 2023/2024

O1 – Pavlína Pulchartová
O2 – František Řezáč
O3 – Michaela Chytrá
O4 - Jan Vorlíček
O5 - Zuzana Kšírová
O6 - Šárka Divišová, Lucie Fischerová (předsedkyně)
O7 - Edita Bretšnajderová
O8 - Lada Kampi

C1A – Tereza Vorlová
C1B – Vratislav Bendl
C2A – Zuzana Gellrichová
C2B – David Suchopárek
C3A – Kateřina Bláhová
C3B – Hana Poláková
C4A – Miroslava Hájková
C4B – Jiří Kotlík