SRPDŠ

 
Vážení rodiče, studenti, přátelé školy,

vzhledem ke změně, která souvisí s přijetím zákona č.89/2012 Sb, občanského zákoníku v oblasti úpravy neziskových organizací, došlo k zániku Sdružení rodičů při našem Gymnáziu. Na základě zájmu rodičů, studentů a pedagogů vznikl po dohodě s vedením školy nový Spolek rodičů a přátel dětí a školy při Gymnáziu Zikmunda Wintra Rakovník. Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku, má své IČO, sídlo, e-mailovou adresu, bankovní účet, datovou schránku. Účelem Spolku je podpora činnosti a rozvoje Gymnázia Zikmunda Wintra Rakovník a ochrana zájmů jeho žáků. Bude materiálně podporovat výchovně vzdělávací, sportovní, poznávací a další aktivity studentů prostřednictvím spolupráce s vedením školy. Případné podněty, připomínky, informace můžete komunikovat na e-mail spolekgzw@seznam.cz.

Děkujeme.

 

SRPDŠ

Spolek rodičů a přátel dětí a školy při Gymnáziu Zikmunda Wintra Rakovník je dobrovolným, veřejně prospěšným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů/zákonných zástupců dětí i všech, kteří se zajímají o výchovu a vzdělávání žáků školy.

Účelem Spolku je podpora činnosti a rozvoje Gymnázia Zikmunda Wintra Rakovník a ochrana zájmů jejich žáků, správa prostředků Spolku a materiální podpora výchovně vzdělávací činnosti školy.

IČO: 04863984

Sídlo: Žižkovo nám. 186, 269 01 Rakovník

e-mail: spolekgzw@seznam.cz

telefon: 736127788 (Lucie Fischerová)

číslo účtu: 274163704/0300


Výkonný orgán - Rada Spolku 2021/2022

O1 – Michaela Chytrá
O2 – Jan Vorlíček
O3 – Zuzana Kšírová
O4 – Šárka Divišová
O5 – Edita Bretšnajderová
O6 – Lada Dobrá
O7 – Lucie Fischerová (předsedkyně)
O8 – Eliška Kodyšová
C1A – Kateřina Bláhová
C1B – Alena Chmelíková
C2A – Miroslava Hájková
C2B – Jiří Kotlík
C3A – František Pasler
C3B – Zuzana Knorová
C4A – Andrea Mendíková
C4B – Blanka Krajčiová