DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ GYMNÁZIA ZIKMUNDA WINTRA V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE JIŽ PROBĚHL.
DĚKUJEME VŠEM NÁVŠTĚVNÍKŮM ZA PŘÍZEŇ.