DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ GYMNÁZIA ZIKMUNDA WINTRA
V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE JIŽ PROBĚHL. 

DĚKUJEME ZA VÁŠ NEBÝVALÝ ZÁJEM, ÚČATNÍKY DOD BYCHOM MOHLI POČÍTAT NIKOLI NA DESÍTKY,
ALE  NA STOVKY <3 

NEMOHLI JSTE SE DOD ZÚČASTNIT? NEVADÍ, SLEDUJTE NÁŠ WEB!
AKTUÁLNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ:
https://gzw.cz/clanky/1986-prijimaci-rizeni-na-gzwr-pro-skolni-rok-2024-2025/