Školská rada

     Mgr. Šárka Divišová

     Eliška Hendrychová

     Mgr. Klára Hejdová

     Mgr. Renata Rédlová

     JUDr. Pavel Jenšovský

     Bc. Monika Tesařová

zástupce nezletilých

zástupce zletilých žáků žáků

zástupce pedagogického sboru

zástupce pedagogického sboru

zástupce zřizovatele školy

zástupce zřizovatele školy