Přehled kroužků 2021/2022

Biologický kroužek GZWR


Výtvarný kroužek

středa 13:45-15:30
učebna č. 219
vyučuje: Mgr. Dalibor Blažek


Sportovní hry I. - florbal - mladší

středa 14:00 - 14:45
tělocvična č. 010
vyučuje Mgr. Ervín Dux


Sportovní hry II. - florbal - starší

středa 14:45 - 15:15
tělocvična č. 010
vyučuje Mgr. Ervín Dux


Volejbal

úterý 15:30 - 16:30
tělocvična č. 010
vyučuje Mgr. Zuzana Skysláková


Kroužek biologický

středa 13:45 - 14:30
učebna č. 103
vyučuje Mgr. Jitka Matyášová


Fyzikální kroužek

středa 14:30-16:00
učebna č. 212
vyučuje Mgr. Vojtěch Delong