Konverzace ve francouzském jazyce

Zájezd do Francie 2014

Náplň semináře

Vyučovací předmět Francouzská konverzace je jednoletým volitelným předmětem, který si žáci mohou zvolit ve čtvrtém ročníku čtyřletého studia nebo v oktávě osmiletého studia jako předmět, který rozvíjí a prohlubuje znalosti získané v předmětu Francouzský jazyk, především schopnost komunikace a využití slovní zásoby. Francouzská konverzace je určena především zájemcům o maturitní zkoušku z jazyka nebo budoucím studentům francouzštiny na VŠ. Vzdělávání ve Francouzské konverzaci směřuje k dosažení úrovně B1 podle Společného evropského rámce pro jazyky.

Předmět Francouzská konverzace se vyučuje s časovou dotací 2 vyučovací hodiny týdně. Výuka probíhá s využitím doprovodných učebních materiálů, časopisů, slovníků, s audio a videonahrávkami, s internetem a dalšími obrazovými materiály.

ŠVP

Dokument: Charakteristika volitelného předmětu Francouzská konverzace (pdf)