SOČ na vysokých školách


Máte vyšší ambice, než jen "splnit povinnost"? Že svoji ročníkovou práci můžete proměnit v SOČku, je vám určitě známo. Ale víte, že svoji práci můžete tvořit pod záštitou vysoké školy? Vysoké školy i další instituce nabízejí studentům možnost vyhotovit práci v rámci Středoškolské odborné činnosti (SOČ) přímo na své akademické půdě.

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy nabízí spolupráci středoškolákům na pracích SOČ. Podrobnosti najdete na  Středoškolská odborná činnost | Farmaceutická fakulta UK.


Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Ústav geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty UK nabízí témata a konzultanty prací především pro obor 05 – geologie, geografie. Přehlednou nabídku včetně anotace najdete zde


Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze

Zajímavá témata z oblasti elektrotechniky, informatiky, elektroniky a pod. vám nabízí kolektiv učitelů Eletrotechnické fakulty ČVUT. Úspěšní řešitelé v technických, matematických či informatických oborech jsou zohledněni v přijímacím řízení na fakultu. Nabídku najdete na stránkách fakulty pro uchazeče ze středních škol zde.


Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze

Přehled témat nabízených Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze najdete přímo na stránkách fakulty.


Ústav částicové a jaderné fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Nabízíme vedení studentských prací na témata z oborů částicové a jaderné fyziky. Nabízená témata naleznete na webové stránce http://ipnp.cz/soc . Neváhejte, ale také vymyslet si téma vlastní a my Vám rádi najdeme vhodného školitele. Kontakt: doc. Petr Kodyš  http://ipnp.cz/kodys/index_cz.html.


Masarykova univerzita v Brně (SCI MUNI, FI MUNI, ECON MUNI)

Chceš psát SOČ na MUNI? Koukni na náš web https://prostredoskolaky.muni.cz/soc/ a vyber si téma, které tě zajímá. Najdeš zde  témata pro svoji středoškolskou odbornou činnost z oblastí biologieekonomiefyzikygeografiegeologiechemie informatiky. Další témata je možné domluvit po konzultaci na jednotlivých katedrách či ústavech MUNI. Pojď objevovat s námi!


Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci provozuje Projekt Badatel, kde jsou zadávána témata zejména z přírodovědných oborů. Pro podrobnější informace navštivte přímo stránky Projektu Badatel – http://badatel.upol.cz.


Katedra aplikované matematiky FEI VSB-TUO (Ostrava)

Jako příspěvek k popularizaci vědy nabízíme studentům středních škol seznam témat pro jejich středoškolskou odbornou činnost, které vymysleli členové a doktorandi Katedry aplikované matematiky. Tito jsou také připraveni případnému zájemci o tato témata býti nápomocni radou při vypracování samotné práce. V případě zájmu o další informace, nebo o některé téma a zprostředkování kontaktu s vedoucím SOČ, se prosím obraťte na Mgr. Petra Vodstrčila, Ph.D. (petr.vodstrcil@vsb.cz). Seznam témat najdete zde.


Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity

nabízí studentům středních škol možná témata pro jejich středoškolskou odbornou činnost, která mohou spadat do oblastí biologie, geografie, chemie a informatiky. Bližší informace k tématům najdete zde.


Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické v Praze

Fakulta managementu je zapojena do podpory středoškolských prací v rámci SOČ. Studentům středních škol nabízí aktivní spolupráci na konzultaci jejich témat, které si studenti připraví sami, případně si mohou vybrat z oblasti našich mentorů: https://fm.vse.cz/vzdelavani-a-transfer-znalosti/spoluprace-se-strednimi-skolami/stredoskolska-odborna-cinnost/


Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Zajímáš se o biologii, fyziku, chemii, strojírenství nebo potravinářství? Toužíš po vědeckém plášti a v laboratoř je pro tebe vysněným místem? Pak zbystři a upři svůj zrak na nabídku projektů, které jsme pro tebe vymysleli na Fakultě technologické UTB ve Zlíně. Veškeré potřebné informace najdete zde.


Fakulta aplikovaných věd ZČU (Plzeň)

Podrobný přehled témat naleznete zde


Česká společnost ornitologická nabízí témata pro odborné práce SOČ

Nabídku včetně kontaktu na konzultanty naleznete ZDE