Přihlášku k maturitní zkoušce musí odevzdat všichni studenti posledních ročníků a ti, kteří neuspěli v podzimním termínu 2023.
Odevzdává se do 1. prosince 2023 zástupci ředitele prostřednictvím třídního učitele. Přihlašování je složené ze dvou kroků
V prvním kroku obdržíte od třídního učitele formulář přihlášky s předtištěnými osobními údaji.
Ve druhém kroku obdržíte Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce.

Pokyny krok za krokem naleznete zde: Přihláška k maturitní zkoušce - pokyny