Přijímací řízení na GZWR pro školní rok 2022/2023 nebylo zatím vyhlášeno.