Vyhlášení přijímacího řízení na GZWR pro školní rok 2022/2023

Platné znění vyhlášky č. 232/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení  ke vzdělávání ve středních školách ve školním roce 2022/2023 a novela vyhlášky č. 353/2016 Sb.

Ve školním roce 2022/2023 budou otevřeny dva studijní obory:

Gymnázium všeobecné – čtyřleté (79-41-K/41)
pro žáky devátých ročníků ZŠ

Bude přijato 50 studentů (2 třídy).

Forma přijímací zkoušky:

 • centrálně zadávané písemné testy jednotné zkoušky (CERMAT) – matematika a český jazyk
  (CJL 60 minut, MAT 70 minut)

Kriteria přijetí:

 • výsledky centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky tvoří 80 % celkového hodnocení
 • pro přijetí do 1. ročníku je nutná minimálně padesátiprocentní úspěšnost v testech
 • studijní výsledky na ZŠ (vysvědčení z 1. a 2. pololetí a 1. pololetí  ročníku ZŠ) a výsledky z  olympiád a soutěží (okresní, krajská a národní kola) tvoří 20% celkového hodnocení

Škola pozve k vykonání zkoušky v 1. řádném termínu testů (12. 4. 2022) uchazeče, kteří ji uvedli v přihlášce jako první v pořadí. Škola dále pozve k vykonání zkoušky v 2. řádném termínu testů (13. 04. 2022) uchazeče, kteří ji uvedli jako druhou v pořadí.

Gymnázium všeobecné – víceleté (79-41-K/ 81)
pro žáky pátých ročníků ZŠ

Bude přijato 25 studentů (1 třída).

Forma přijímací zkoušky:

 • centrálně zadávané písemné testy jednotné zkoušky (CERMAT) – matematika a český jazyk
  (CJL 60 minut, MAT 70 minut)

Kriteria přijetí:

 • výsledky centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky tvoří 100% a jsou klíčové pro přijetí (s přihlédnutím k studijním výsledkům ze ZŠ v případě shody bodů)
 • pro přijetí do primy je nutná minimálně padesátiprocentní úspěšnost v testech

Škola pozve k vykonání zkoušky v 1. řádném termínu testů (19. 4. 2022) uchazeče, kteří ji uvedli v přihlášce jako první v pořadí. Škola dále pozve k vykonání zkoušky v 2. řádném termínu testů (20. 4. 2022) uchazeče, kteří ji uvedli jako druhou v pořadí.

Další informace, pokyny a termíny:

Zájemci o přijetí do čtyřletého i osmiletého gymnázia absolvují centrální jednotnou zkoušku, která se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum.

Tiskopisy přihlášek najdete na webu MŠMT a na webových stránkách GZWR (ZDE). Řádně vyplněné formuláře přihlášek ke studiu je nutno doručit řediteli do 1. 3. 2022.

Zápisový lístek vydá ZŠ, jíž je uchazeč žákem, popř. krajský úřad do 15. 3. 2022.

 • 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté gymnázium: 12. 4. 2022
 • 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté gymnázium: 13. 4. 2022
 • 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro osmileté gymnázium: 19. 4. 2022
 • 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro osmileté gymnázium: 20. 4. 2022
 • 1. náhradní termín jednotné zkoušky pro oba obory: 10. 5. 2022
 • 2. náhradní termín jednotné zkoušky pro oba obory: 11. 5. 2022

Testy pro přípravu uchazečů na jednotnou přijímací zkoušku najdou uchazeči na webových stránkách Centra:
prijimacky.cermat.cz (testy z minulých ročníků JPZ)
procvicprijimacky.cermat.cz

Ke zkouškám je potřeba si přinést rodný list, pozvánku, propisovací tužku nebo plnicí pero včetně náhradní, rýsovací potřeby (obyčejnou tužku a gumu, trojúhelník, pravítko, kružítko). Není dovoleno použití kalkulačky a jakékoliv literatury. Žáci nesmí mít u sebe zapnutý mobilní telefon, nebo přenosný počítač.

Centrum předá výsledky jednotných přijímacích zkoušek škole dne 28. 4. 2022, ředitel do 2 pracovních dní vyhlásí výsledky přijímacího řízení.

V Rakovníku 8. 11. 2021                                               

PhDr. Zdeňka Voráčková
ředitelka  školy