Adaptační den 2 (O1)

Termín konání: 13. 9. 2021
Adaptační den 2 (O1)