Spolupráce se španělskými studenty

Termín konání: 20. 6. 2022
Spolupráce se španělskými studenty

07:50 - 09:30 učebna 115 (třída O4)

09:50 - 10:35 učebna 033 (třída O3)
 
12:30 - 13:15 procházka Rakovníkem (třída O4)