Adaptační den 1 (C1A)

Termín konání: 7. 9. 2021
Adaptační den 1 (C1A)